Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Fundusz pomocowy i zdrowotny Sameyki

Halda áfram
Obowiązujące od 1 stycznia 2018.
Artykuł 1 Wstęp
Fundusz wypłaca wynagrodzenie członkom Funduszu w razie wypadków i choroby, zgodnie z następującymi zasadami.

Artykuł 2 Dieta chorobowa oraz sposób jej wypłacania.
Osoby będące pełnoprawnymi członkami SFR i posiadające prawo do zwolnienia chorobowego wg Artykułu 12.2 układu zbiorowego SFR są uprawnione do otrzymywania diety lub dofinansowania od Funduszu. Dotyczy to też osób zatrudnionych na prywatnym rynku pracy, które korzystają z praw opisanych w Artykule 3.

Fundusz wypłaca diety w następujący sposób:

a) Podstawą prawa członka Funduszu do otrzymywania diety przez 12 miesięcy jest:
Okres zatrudnienia wynoszący od 6 do 12 miesięcy, 45 dni
Okres zatrudnienia wynoszący powyżej 12 miesięcy, 90 dni
Członkowie Funduszu, którzy otrzymali 360 dni zwolnienia lekarskiego na podstawie układu zbiorowego mają prawo do diety rzez 45 dni, jeśli nie otrzymali tych praw na podstawie innych zasad.

b) Dieta wypłacana jest od czasu zakończenia wypłaty wynagrodzenia umownego przez pracodawcę, gdy choroba trwa przynajmniej 10 dni.

c) Wartość diety wynosi 80% średniego wynagrodzenia w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Jeśli okres zatrudnienia jest krótszy, kwota zostanie określona na podstawie średniego wynagrodzenia w tym okresie.

d) Proporcjonalna dieta może być wypłacana, jeśli członek Funduszu, wg lekarza, nie może wykonywać pracy ze względu na chorobę.

e) Dieta na okres 60 dni może być wypłacana w związku z chorobą przewlekłą członka Funduszu, jego współmałżonka lub dzieci, jeśli członek utracił przychody z powodu choroby.
Aby skorzystać z tego prawa, konieczne jest członkostwo trwające przynajmniej rok.

Dieta dla bezrobotnych
Bezrobotni członkowie Funduszu, którzy utracili prawo do zasiłku z powodu choroby, mogą otrzymać wynagrodzenie o wartości 100% zasiłku dla bezrobotnych od Funduszu pomocowego i zdrowotnego SFR.
Bezrobotni członkowie nie zdobywają praw w okresie braku zatrudnienia, lecz utrzymują prawa zdobyte podczas pracy. Przykład: a) Członek zatrudniony przez maksymalnie 12 miesięcy i otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych ma prawo do 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych przez 30 dni. b) Członek zatrudniony przez przynajmniej 1 rok i otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych ma prawo do 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych przez 90 dni.

Do wniosku o dietę należy załączyć zaświadczenie lekarskie, ostatni pasek płac (lub więcej, jeśli to konieczne) oraz zaświadczenie pracodawcy o terminie zakończenia płatnego zwolnienia lekarskiego. SFR musi otrzymać związane z dietą wnioski i załączone dokumenty przed 20 dniem każdego miesiąca.

Artykuł 3 Członkowie Funduszu na prywatnym rynku pracy
Członkowie opisani w części A Związku (członkowie na prywatnym rynku pracy), dla których 1% jest wpłacany na rzecz Funduszu, korzystają z podobnych praw w razie wypadków lub choroby co typowe fundusze zdrowotne na prywatnym rynku, przez okres do 6 miesięcy (zob. oddzielne zasady). Inne wynagrodzenie dla tych osób przysługuje zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w odpowiednich przypadkach.
Nota prawna: Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w razie konieczności, zarówno w zakresie ich rozszerzenia, jak i ograniczenia. Określane jest to na podstawie sytuacji finansowej Funduszu w danym momencie.

Jak wnioskować o dofinansowanie?
Należy przesłać wniosek online tutaj, na stronie SFR, lub tutaj, przez Moje strony. W razie aplikowania przez Moje strony załącznik można dodać w trakcie składania wniosku. Zaleca się dokładne przygotowywanie wniosków.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)