Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Zasady przyznawania dla Funduszu pomocowego i zdrowotnego Sameyki

Halda áfram

Obowiązujące od 1 stycznia 2021.

1. Komu przysługuje dofinansowanie?

1.1. Członkowie Funduszu muszą być członkami Sameyki przez rok, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Wyjątkami są dofinansowania w przypadku badań pod kątem raka i chorób układu krążenia, dla których wymagane jest trzymiesięczne członkostwo. Dofinansowania nie są przyznawane wstecznie, tj. wnioski ważne są w roku przyznania dofinansowania.

1.2. Członkowie Funduszu muszą także wpłacić składki o sumarycznej wartości przynajmniej 20 000 ISK w ciągu ostatnich 12 miesięcy, aby otrzymać pełne dofinansowanie. Połowa dofinansowania przyznawana jest osobom, które wpłaciły nie więcej niż 19 999 ISK w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

1.3. Członkowie Funduszu muszą być zatrudnieni, zarówno gdy składają wniosek o dofinansowanie, jak i w czasie wykorzystywania go.

1.4. Członkowie Funduszu poszukujący zatrudnienia mogą wykorzystać zgromadzone prawa, jeśli opłacają składki podczas poszukiwania pracy.

1.5. Członkowie Funduszu przebywający na urlopie rodzicielskim mogą wykorzystać zgromadzone prawa, jeśli opłacają składki podczas urlopu rodzicielskiego.

1.6. Członkowie Funduszu zachowują prawa w Funduszu, korzystając z prawa do zwolnienia lekarskiego oraz w okresie otrzymywania diety chorobowej.

1.7. Uprawnienia upływają po 2 miesiącach od wpłacenia ostatniej składki członkowskiej w Funduszu.


2. Dofinansowaniom podlegają następujące metody leczenia i środki zapobiegawcze:


2.1. Fizjoterapia, masaż terapeutyczny, kręgarstwo

Członek Funduszu będący członkiem od roku otrzymuje dofinansowanie do fizjoterapii, masażu terapeutycznego, kręgarstwa lub podobnych zabiegów o wartości 2500 ISK za pojedynczą sesję maksymalnie 25 razy w roku kalendarzowym.

Członkowie Funduszu mogą również wnioskować o dofinansowanie do szkolenia w Heart and Lung Centre lub podobnych instytucjach.


2.2. Badanie pod kątem raka i chorób serca

Członek Funduszu, który jest członkiem od trzech miesięcy, otrzyma dofinansowanie do rutynowych badań piersi lub badania ginekologicznego raz na rok kalendarzowy. Wyłącznie 4984 ISK na wymaz z szyjki macicy lub wyłącznie 4984 ISK na mammografię. Wymaz z szyjki macicy oraz mammografia w ramach jednego badania to wartość 8800 ISK (to maksymalna wartość dofinansowania do rutynowych badań pod kątem raka na rok kalendarzowy).


Członkowie Funduszu mogą też otrzymać dofinansowanie do badań pod kątem raka jelita i prostaty, do maksymalnej wartości 10 000 ISK.


Członkowie Funduszu, którzy są członkami przez 12 miesięcy, mogą otrzymać dofinansowanie na badanie kontrolne w Islandzkim stowarzyszeniu do walki z rakiem o wartości maksymalnie 10 000 ISK.


Członkowie Funduszu, którzy są członkami przez trzy miesiące, mogą otrzymać dofinansowanie do badania stopnia ryzyka w islandzkim stowarzyszeniu do walki z chorobami serca o wartości maksymalnie 20 000 ISK.


2.3. Konsultacje psychologiczne, społeczne i rodzinne

Członek Funduszu, który jest członkiem przez jeden rok, otrzymuje dofinansowanie do terapii u następujących rodzajów specjalistów:

Pracownik społeczny, doradca rodzinny, psycholog lub terapeuta. Sesje u psychiatry nie są wliczane, gdyż są pokrywane

przez kartę zniżek Islandzkiego Ubezpieczenia Zdrowotnego. To samo dotyczy dofinansowań do sesji z psychologiem, które pokrywane są przez służbę zdrowia.

Dofinansowanie pokrywa 50% faktury, do maksymalnej wartości 80 000 ISK na rok kalendarzowy.


2.4. Pobyt w klinice

Członek Funduszu będący członkiem od roku otrzymuje dofinansowanie do leczenia w klinice o wartości NLFÍ 2500 ISK dziennie do maksymalnie 42 dni w roku kalendarzowym.


2.5. Ćwiczenia fizyczne

Członek Funduszu będący członkiem od przynajmniej roku otrzymuje dofinansowanie o wartości do 23 000 ISK rocznie. Akceptowane są faktury z następujących organizacji: Centra fitness, baseny, ośrodki narciarskie lub kluby sportowe, a także inne organizacje fitness uznawane przez Zarząd Funduszu.


2.6. Operacje wzroku i okulary

Członek Funduszu będący członkiem od roku może raz na 36 miesięcy wnioskować o zabieg laserowej korekty wzroku lub wymiany soczewki na jedno oko o wartości 50 000 ISK lub 100 000 ISK dla obojga oczu.

Dofinansowania przyznawane są też na zakup okularów lub szkieł kontaktowych raz na 36 miesięcy. Płatności dokonywane są na wartość 20% całkowitej wartości faktur na kwotę przynajmniej 10 000 ISK. Dofinansowania do wymiany okularów/soczewek kontaktowych nie mogą przekroczyć wartości 30 000 ISK.


2.7. Zabiegi dentystyczne

Członek Funduszu będący członkiem od roku może wnioskować o dofinansowanie do zabiegów dentystycznych raz na 24 miesiące. Dofinansowanie pokrywa 50% kosztów przekraczających 50 000 ISK do maksymalnie 150 000 ISK. Faktury na ponad rok wstecz nie są akceptowane.


2.8. Aparaty słuchowe

Członek Funduszu będący członkiem od przynajmniej roku może wnioskować o dofinansowanie do aparatu słuchowego raz na 36 miesięcy. Dofinansowanie pokrywa 50% kosztów przekraczających 50 000 ISK, do maksymalnie 150 000 ISK.


2.9. Sztuczne zapłodnienie

Członek Funduszu będący członkiem od roku może wnioskować o zwrot 30% kosztów zapłodnienia mikroskopowego lub in vitro (nie obejmuje leków). Maksymalna kwota na rok kalendarzowy to 150 000 ISK.


2.10. Kursy pomagające rzucić palenie

Członek Funduszu będący członkiem od roku może wnioskować o dofinansowanie do kursu pomagającego rzucić palenie. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 15 000 ISK jednorazowo w roku kalendarzowym.

2.11. Dofinansowanie do podróży

Fundusz opłaca część wydatków członków podróżujących z jednej części kraju do drugiej z powodu zabiegów medycznych lub badań swoich, małżonków lub dzieci, pod warunkiem, że składki na Fundusz były wpłacane przez 6 z ostatnich 12 miesięcy. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, Fundusz wypłaci 10 000 ISK za 250-400 km jazdy, 15 000 ISK za 400-600 km jazdy, 20 000 ISK za 600-800 km jazdy oraz 25 000 ISK za ponad 800 km jazdy. Obliczenia dotyczą podróży tam i z powrotem. Płatności dokonywane są za maksymalnie trzy wyjazdy w okresie 12 miesięcy. Zarząd Funduszu może zrezygnować z tych kryteriów w razie istotnych powodów.


3. Inne dofinansowania


3.1. Dofinansowanie rodzicielskie

Fundusz pomocowy i zdrowotny Sameyki zapewnia dofinansowanie rodzicielskie. Wartość dofinansowania jest jednakowa dla kobiet i mężczyzn, zależy od proporcji zatrudnienia. Pełne dofinansowanie wynosi 240 000 ISK na każde dziecko, przy założeniu że rodzic pracuje na 100% etatu na 6 miesięcy przed narodzinami dziecka/dzieci.

3.2.1. Rodzice będący członkami Sameyki mają prawo do dofinansowania pod warunkiem, że są członkami Funduszu i spełniają warunki członkostwa.

3.2.2. Jeśli oboje rodzice są członkami Sameyki, muszą złożyć oddzielne wnioski.

3.2.3. Osoba wnioskująca musi pracować przynajmniej na 25% etatu, aby móc otrzymać dofinansowanie.

3.2.4. Wartość dofinansowania maleje liniowo wraz ze spadkiem proporcji zatrudnienia.

3.2.5. Zasady dotyczące narodzin dziecka dotyczą również adopcji.

3.2.6. W przypadku poronienia po 18. tygodniu dziecka lub urodzenia martwego dziecka Fundusz wypłaca połowę dofinansowania rodzicielskiego.

3.2.7. Dofinansowanie można wykorzystać do czasu, gdy dziecko ukończy 18 miesięcy życia.

Dofinansowanie rodzicielskie wypłacane jest rodzicowi po przedstawieniu aktu urodzenia i potwierdzenia zatrudnienia opisującego proporcję zatrudnienia osoby wnioskującej podczas 6 miesięcy przed narodzinami dziecka/dzieci wystawionego przez pracodawcę osoby wnioskującej.


3.2. Świadczenie na wypadek śmierci

Dostępne jest dofinansowanie do pogrzebu o wartości 200 000 ISK, pod warunkiem, że osoba zmarła była członkiem Funduszu na 12 miesięcy przed śmiercią. Fundusz zapewnia też dofinansowanie do pogrzebu o wartości 100 000 ISK po śmierci byłych członków Funduszu przez 5 lat po przejściu na emeryturę ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Dofinansowania wypłacane są członkom Funduszu po śmierci dzieci do 18. roku życia. Dofinansowanie wypłacane jest osobie zajmującej się pogrzebem. Dofinansowania do pogrzebu wypłacane są osobom dziedziczącym. Należy przedstawić potwierdzenia płatności za pogrzeb osoby zmarłej.


4. Wyjątkowe okoliczności

Zarząd może, według własnego uznania, przyznać dofinansowanie ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z utratą dochodów lub znacznymi wydatkami zdrowotnymi członka Funduszu lub członka jego najbliższej rodziny. Wszystkie wnioski związane z wyjątkowymi okolicznościami muszą być rozpatrywane przez Zarząd Funduszu pomocowego i zdrowotnego.


5. Jak dokonywane są płatności z Funduszu

Dokumenty: Wymagane dokumenty muszą zostać przedstawione w celu otrzymania płatności z Funduszu. Te dokumenty to: Szczegółowa faktura, która została opłacona w sposób umożliwiający weryfikację oraz zawiera nazwisko i numer identyfikacyjny osoby wnioskującej. Faktura musi posiadać podpis/pieczątkę/znak strony wystawiającej, a także nazwisko, tytuł, numer identyfikacyjny oraz adres lub numer telefonu. Faktura musi zawierać daty i liczbę zabiegów lub zakupów produktów lub usług. Należy pamiętać, że potwierdzenia lub daty zabiegów nie mogą być starsze niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku i dokumentacji. Wyjątkiem są potwierdzenia płatności za usługi dentystyczne.

Potwierdzenia płatności należy przesyłać na adres heilsustyrkir@sameyki.is lub do biura Sameyki.

Dofinansowania są wstępnie wprowadzane w zeznaniu podatkowym. Koszty treningów fizycznych podlegające odliczeniu mogą zostać zapisane w momencie przesyłania zeznania podatkowego, zgodnie z zasadami Dyrekcji Dochodów Wewnętrznych.


6. Jak wnioskować o dofinansowanie?

Należy wypełnić wniosek online i dołączyć wymagane dokumenty, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony. Aplikację online należy przesłać za pomocą Moich stron Sameyki na stronie www.sameyki.is.

Faktury i/lub potwierdzenia płatności oraz inne wymagane dokumenty należy przesłać jako załącznik na Moich stronach lub na adres heilsustyrkir@sameyki.is. Można je również przesłać na adres biura Sameyki: Grettisgata 89, 105 Reykjavík.


Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad bez powiadomienia.

Prawidłowo wypełnione wnioski ułatwiają proces otrzymania dofinansowania.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)