Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Framkvæmd könnunar

Framkvæmd könnunarinnar um Stofnun ársins og Stofnunar ársins Borg og Bær var með sambærilegu sniði og fyrri ár. Sameyki er líkt og áður í samstarfi við fjármála- og efnahagsráðuneytið um könnunina, en ríkið tekur þátt í könnuninni fyrir alla  starfsmenn ríkisins burtséð frá félagsaðild.

Sameyki býður öllum Sameykisfélögum þátttöku, auk þess sem Sameyki býður stofnunum að taka þátt í könnuninni fyrir allt starfsfólk – án tillit til þess hvort starfsfólkið sé í Sameyki eða ekki.  Þetta gildir um stofnanir sveitarfélaga, sjálfseignarstofnanir og fyrirtæki borgarinnar.

Um könnunina
Niðurstöður könnunarinnar veita afar mikilvægar upplýsingar um starfsumhverfi vinnustaða og samanburð við aðrar stofnanir og fyrirtæki, bæði á opinberum og almennum vinnumarkaði.

Tilgangur könnunarinnar
Tilgangur með vali á stofnun ársins er að taka eftir og verðlauna vinnustaði sem ná framúrskarandi árangri í mannauðsstjórnun. Þá nýtist könnunin stjórnendum til að vinna að umbótum í stjórnun og starfsumhverfi. Að lokum veitir könnunin aðhald til hagsbóta fyrir starfsfólk, skjólstæðinga, viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila. Spurningalisti er lagður fyrir starfsfólk á netinu. Mælingin nær yfir níu ólíka þætti en þannig fæst heilsteypt mynd af innra starfsumhverfi stofnana. Þáttagreining (factor analysis) var notuð til að greina þá undirliggjandi þætti sem eru mældir. Í megindráttum komu fram níu þættir: Stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar, ánægja og stolt og jafnrétti. Vægi þáttanna í heildareinkunn ákvarðast af þáttagreiningunni  en stofnunum er síðan raðað eftir heildareinkunninni.

Alls fengust svör frá tæplega 12 þúsund starfsmönnum og var brúttó svarhlutfall rúmlega 43%. Að baki valinu á stofnun ársins eru niðurstöður stofnana sem uppfylla skilyrði um svörun (35% svarhlutfall) og byggir sá hluti á um 10.000 svörum hjá ríkisstofnunum og sjálfseignarstofnunum en aðeins ríflega 500 svörum hjá sveitarfélögum (borg og bæ) og fyrirtækjum borgarinnar.

Þátttökuskilyrði
Til að stofnun nái inn á listann þarf svarhlutfall að vera að lágmarki 35% – þá er miðað við svarhlutfall af útsendum spurningalistum. Fimm svör þurfa að berast frá stofnun að lágmarki, en auknar kröfur eru gerðar um fjölda svara eftir því sem starfsfólki stofnunarinnar fjölgar.
Könnunin nær til ríkisstarfsmanna allra stofnana sem sendu inn lista. Þá nær könnunin til allra félagsmanna Sameykis í 33% starfi eða meira og höfðu verið félagsmenn í a.m.k. fjóra mánuði. Félagsmenn Sameykis starfa víða, t.d. í sveitarfélögum, fyrirtækjum borgarinnar, á sjálfseignarstofnunum eða stofnunum í eigu annarra en ríkisins. Þessar stofnanir eru einnig með í vali á stofnun ársins svo fremi sem þær uppfylla almenn þátttökuskilyrði. Þá geta þessar stofnanir óskað eftir þátttöku í könnuninni um Stofnun ársins og boðið öllu starfsfólki að svara könnuninni. Sex slíkar stofnanir tóku þátt þetta árið: Heilsustofnun NLFÍ, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Matís ohf., Orkubú Vestfjarða, Reykjalundur og
Sjálfsbjargarheimilið. Þá óskuðu tvær borgarstofnanir eftir þátttöku og eru niðurstöður þeirra birtar með niðurstöðum borgarinnar og
stofnana sveitarfélaga sem náðu inn á lista. Faxaflóahafnir sf. og Félagsbústaðir hf.