Merki Sameykis á smærri skjá

Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-840
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Þróunar- og símenntunarsjóður

Fyrir stofnanir, ráðuneyti og vinnuveitendur sem í sjóðinn greiða. Þetta eru Ás styrktarfélag, Fríhöfn, Isavia, Matís, Rarik, Ríkisstofnanir, SÁÁ, SFV, sjálfseignastofnanir, Skálatúni og sveitarfélög.

Eftirfarandi úthlutunarreglur eru settar samkvæmt reglum um sjóðinn sem settar voru af SFR og fjarmalaráðherra 9. janúar 1998.

 1. Markmið sjóðsins kemur fram í 2. gr. reglnanna og er eftirfarandi:
  "Markmið sjóðsins er að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun starfsmanna sem eru í SFR með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni."

 2. Sjóðurinn veitir styrk til fræðsluverkefna á sviði símenntunar, S.S. vegna námskeiðs/starfsnáms, námsgagnagerðar, útgáfu á námsefni og undirbúnings starfsmenntunar.
 3. Þeir sem geta sótt um styrk til sjóðsins eru ráðuneyti, stofnanir og vinnuveitendur sem greiða í sjóðinn, sjóðsstjórn vegna verkefna sem hún skipuleggur og Starfsmannafélag ríkisstofnana.
 4. Umsækjendur skulu fylla út þar til gert umsóknareyðublað, þar sem kemur m.a. fram lýsing á því fræðsluverkefni sem sótt er um fyrir, skipulag þess, efnisinntak,
  áætlaðri framkvæmd, kostnaðaráætlun og öðrum styrkjum og framlagi umsækjanda.
 5. Styrkþegar skulu gera grein fyrir notkun styrksins innan árs frá því hann var veittur, eða samkvæmt nánari ákvörðun sjóðsstjórnar. Fylla skal út og skila til sjóðsstjórnar þar til gerðu uppgjörseyðublaði þegar styrkurinn hefur verið notaður. Styrkinn er óheimilt að nota til annarra verkefna en sótt var um. Styrkþega ber að endurgreiða styrk hafi verkefni ekki verið hrundið í framkvæmd innan árs frá úthlutun. Tekið skal fram að verkefni þarf ekki að vera lokið innan árs.
 6. Úthlutun úr sjóðnum fer fram a.m.k. ársfjórðungslega eða oftar samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar.
 7. Sjóðurinn veitir styrk vegna kostnaðar við þátttöku félaga í SFR í því fræðsluverkefni sem umsækjandi stendur fyrir.

  Umsóknareyðublöð má nálgast rafrænt hér..

  Samþykkt á fundi stjórnar sjóðsins 12.06.1998

Fyrir stofnanir, ráðuneyti og vinnuveitendur sem í sjóðinn greiða og Sameyki

Markmið Þróunar- og símenntunarsjóðs er að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun starfsmanna sem eru í Sameyki með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

Sjóðurinn sinnir hlutverki sínu með því að veita styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar sem eru í samræmi við markmið hans. Stjórn sjóðsins er skipuð annars vegar af stjórn SFR og hins vegar af fjármálaráðherra.

 

Reglugerð Þróunar- og símenntunarsjóðs SFR

1. gr.
Sjóðurinn heitir Þróunar- og símenntunarsjóður SFR. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. Sjóðurinn starfar á grundvelli bókunar 3. með samkomulagi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Reykjavíkurborgar annars vegar og Starfsmannafélags ríkisstofnana hins vegar undirrituðu 24. apríl 1997. Sjóðurinn starfar með því skipulagi og markmiði sem segir í þessum reglum.

2. gr.
Markmið sjóðsins er að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun starfsmanna sem eru í SFR með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

3. gr.
Sjóðurinn sinnir hlutverki sínu með því að veita styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar sem eru í samræmi við markmið hans til:
a) ráðuneyta, stofnana og vinnuveitenda sem í sjóðinn greiða,
b) SFR,
c) verkefna sem sjóðstjórn skipuleggur. Auk þess styrkir sjóðurinn verkefni sem aðilar semja um í kjarasamningi. Umsóknir skulu sendar stjórn sjóðsins þar sem fram kemur lýsing á því fræðsluverkefni sem sótt er um styrk til, skipulagi þess, efnisinntaki, áætlaðri framkvæmd, kostnaði, öðrum styrkjum og framlagi umsækjanda.
Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram a.m.k. ársfjórðungslega. Stjórnin skal koma sér upp samræmdu matskerfi á umsóknum m.a. með tilliti til þeirra þarfa sem umsækjandi telur sig vera að uppfylla og setur sér nánari starfsreglur.

4. gr.
Tekjur sjóðsins eru sem svarar 0,35% af heildarlaunum félagsmanna SFR. Framlag vinnuveitenda skal greitt fyrir 10. hvers mánaðar inn á reikning sjóðsins í þeirri fjármálastofnun sem stjórn sjóðsins ákveður.
Sjóðurinn verður ávaxtaður á þann hátt sem sjóðstjórn telur hagkvæmasta á hverjum tíma. Stjórn sjóðsins er heimilt að semja við aðra aðila um að sjá um daglega umsýslu hans þar á meðal bókhald.
Allar greiðslur úr sjóðnum skulu áritaðar af formanni og varaformanni. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningur sjóðsins skal endurskoðaður af Ríkisendurskoðun.

5. gr.
Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum mönnum til tveggja ára í senn, tveimur skipuðum af fjármálaráðherra og tveimur af SFR. Stjórnin kýs sér formann og varaformann. Stjórnin skal halda gerðabók og rita í hana samþykktir sínar.
Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. Stjórnin stýrir starfi sjóðsins, metur umsóknir, veitir styrki og hefur eftirlit með framkvæmd þess sem styrkt er.
Stjórnin skal árlega gera skýrslu um störf sín.

6. gr.
Breytingar á reglum þessum skulu hljóta samþykki fjármálaráðherra og SFR.


Samþykktar og undirritaðar af fjármálaráðuneytinu og SFR 9. janúar 1998.

Stjórn sjóðsins er skipuð 4 fulltrúum, 2 sem eru tilnefndir af fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og 2 sem eru tilnefndir af Sameyki stéttarfélagi.

F.h. Sameykis: Árni Stefán Jónsson frá Sameyki og Sigurlaug Hrefna Sverrisdóttir frá Háskóla Íslands
F.h. ríkissjóðs: Einar Mar Þórðarson og Sara Lind Guðbergsdóttir frá Kjara og mannauðssýslu ríkisins
Sótt er um styrk til Þróunar- og símenntunarsjóðs á eyðublaði sem má nálgast hér.

Allar umsóknir skulu sendar á netfangið starfsthroun@starfsthroun.is ásamt fjárhagsáætlun.
Eftir afgreiðslu umsóknar er almennt miðað við að 70% styrks sé greidd út og 30% þegar uppgjöri er skilað inn.
Að verkefni loknu skal senda til sjóðsins reikninga ásamt uppgjörseyðublaði sem má nálgast hér.

Stjórn Þróunar- og símenntunarsjóðs SFR áskilur sér rétt, skv. vaxtalögum nr. 25/1987, til að krefjast endurgreiðslu með vöxtum á styrk sem hefur verið varið til annarra verkefna en þeirra sem hann upphaflega var veittur til og ef verkefni hefur ekki verið hrundið í framkvæmd innan 12 mánaða frá úthlutun.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)