Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Eldri launakannanir

Launakönnun veitir mikilvægar upplýsingar um starfskjör félagsmanna sem eiga þess kost að bera laun og starfskjör sín saman á milli ára og fylgjast með launaþróun í sinni starfsgrein sem og almennt.
Halda áfram


Á þessari síðu mun verða hægt að nálgast upplýsingar úr launakönnunum Sameykis auk eldri launakannana SFR frá því 2006 og St.Rv. frá því 2011. Unnið er að því að setja þessar upplýsingar inn.

Launakönnun hefur verið gerð í samstarfi við Fjármála- og efnahagsráðuneytisins og eru framkvæmdar af Gallup í febrúar á hverju ári. Félagsmenn veita sjálfir upplýsingar um laun sín í könnuninni. VR gerir samskonar könnun meðal sinna félagsmanna sem veitir mikilvægan samanburð. Alger trúnaður ríkir við framkvæmd könunnarinnar. Ströngum reglum er fylgt af Gallup við vinnslu gagnanna og geymslu þeirra. Öllum úrtakslistum er eytt þegar niðurstöður hafa verið birtar og verkefninu formlega lokið.


Þetta er áttunda lauakönnun sem St.Rv lætur Gallup vinna fyrir sig. SFR og VR eru einnig með launakannanir sem unnar eru af Gallup og birta þau sínar kannanir sem eru samanburðarhæfar við könnun St.Rv. á svipuðum tíma.

Frá 2017 til 2018 hækkuðu heildarlaun félagsmanna St.Rv. um 8,3% en grunnlaun um 7,4%, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar félagsins. Verðbólga á þessu tímabili mældist 2,4%. Ný launatafla tók í gildi 2017 þar sem aldursþrep voru lögð niður og hækkuðu því félagsmenn yngri en 35 ára nokkuð meir en ella.

Helstu niðurstöður, kynning (PDF)
Launatöflur

Kynbundinn launamunur eykst nokkuð í þessari könnun en hann var í sögulegu lámarki í könnunnin fyrir ári síðan.

 

Markmið könnunarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna kjör félagsmanna og samsetningu launa og í öðru lagi að meta hvort kynbundinn launamunur sé fyrir hendi og hversu mikill hann er. Hringt var í félagsmenn úr St.Rv. og þeim boðið að taka þátt í könnuninni á netinu. Ef félagsmaður samþykkti þátttöku, var netfang hans tekið niður og könnunin send á netfangið. Ef netfang var fyrirliggjandi var könnunin send beint á það. Ef ekki náðist í félagsmenn eða þeir voru bannmerktir þá var sent bréf sem innihélt slóð og lykilorð að könnuninni. Félagsmenn þurftu þá einungis nettengda tölvu til að geta svarað.

 

Launakönnun St.Rv. lítur nú dagsins ljós í áttunda sinn. Félagið fól Gallup vinnslu könnunarinnar, en félagsmenn voru spurðir um laun sín í janúar 2017. SFR og VR eru einnig með launakannanir sem unnar eru af Gallup og birta þau sínar kannanir sem eru samanburðarhæfar við könnun St.Rv. á svipuðum tíma.

Frá 2016 til 2017 hækkuðu heildarlaun félagsmanna St.Rv. um 7,4% en grunnlaun um 7,8%, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar félagsins. Kjarasamningbundnar hækkanir í júní voru 6-6,5% en höfðu verið 7,7-8% þar á undan.

Helstu niðurstöður, kynning
Launatöflur

Félagið lætur gera sérstaka skýrslu vegna félagsmanna hjá Reykjavíkurborg. Í henni kemur fram að kynbundinn launamunur hjá Reykjavíkurborg er í sögulegu lágmarki.Markmið könnunarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna kjör félagsmanna og samsetningu launa og í öðru lagi að meta hvort kynbundinn launamunur sé fyrir hendi og hversu mikill hann er. Hringt var í félagsmenn úr St.Rv. og þeim boðið að taka þátt í könnuninni á netinu. Ef félagsmaður samþykkti þátttöku, var netfang hans tekið niður og könnunin send á netfangið. Ef netfang var fyrirliggjandi var könnunin send beint á það. Ef ekki náðist í félagsmenn eða þeir voru bannmerktir þá var sent bréf sem innihélt slóð og lykilorð að könnuninni. Félagsmenn þurftu þá einungis nettengda tölvu til að geta svarað.

Launakönnun St.Rv. lítur nú dagsins ljós í sjötta sinn í röð. Félagið fól Gallup vinnslu könnunarinnar, en félagsmenn voru spurðir um laun sín í febrúar 2016. SFR og VR eru einnig með launakannanir sem unnar eru af Gallup og birta þau sínar kannanir sem eru samanburðarhæfar við könnun St.Rv. á svipuðum tíma.

Frá 2015 til 2016 hækkuðu heildarlaun félagsmanna St.Rv. um 8,5% en grunnlaun um 10,5%, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar félagsins.

Hækkun á launavísitölu er 9,4% frá janúar 2015 til janúar 2016 samkvæmt Hagstofu Íslands.

Helstu niðurstöður, kynning
Launatöflur

Markmið könnunarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna kjör félagsmanna og samsetningu launa og í öðru lagi að meta hvort kynbundinn launamunur sé fyrir hendi og hversu mikill hann er. Hringt var í félagsmenn úr St.Rv. og þeim boðið að taka þátt í könnuninni á netinu. Ef félagsmaður samþykkti þátttöku, var netfang hans tekið niður og könnunin send á netfangið. Ef netfang var fyrirliggjandi var könnunin send beint á það. Ef ekki náðist í félagsmenn eða þeir voru bannmerktir þá var sent bréf sem innihélt slóð og lykilorð að könnuninni. Félagsmenn þurftu þá einungis nettengda tölvu til að geta svarað.

Grunnlaun / heildarlaun

Heildarlaun hækka um rúm 9% milli ára
Spurt var um laun fyrir janúarmánuð – laun greidd í byrjun febrúar 2018. Heildarlaun SFR félaga voru tæpar 541 þúsund krónur, sé miðað við fullt starf. Þetta eru tæpum 46 þúsund krónum hærri heildarlaun en fyrir ári og hækkun um rúm 9%. Fyrir ári hækkuðu launin um rúm 8%. Myndin að neðan sýnir launaþróun síðustu ára, skv. könnununum. Laun karla hækkuðu um tæpar 50 þúsund krónur (tæp 9%) og laun kvenna hækkuðu um rúmar 43 þúsund krónur (rúm 9%).

Heildarlaun karla og kvenna miðað við 100% starf

Myndin sýnir laun karla og kvenna og hækkun launa miðað við 100% starf.
Laun þeirra sem eru í 70-99% starfi uppreiknuð miðað við 100% starf.

Allar launatöflur á pdf formi má nálgast hér.

 
Grunnlaun/dagvinnulaun hækka um rúm 9%
Grunnlaun SFR félaga í fullu starfi hækkuðu um rúm 38 þúsund krónur milli ára, en hækkunin var tæplega 34 þúsund krónur fyrir ári. Þetta er rúmlega 9% hækkun, en launin hækkuðu einnig um 9% fyrir ári. Meðaltal grunnlauna í könnuninni nú voru tæpar 457 þúsund, en 419 þúsund fyrir ári. Þá er miðað við fullt starf. Karlar fengu tæplega 479 þúsund í grunnlaun og hækkuðu um rúmlega 39 þúsund (tæp 9%) og konur fengu tæp 447 þúsund og hækkuðu um tæplega 38 þúsund (rúm 9%).

Heildarlaun starfsstétta hækka um 3 til 11%
Eins og áður sagði, hækka grunnlaun og heildarlaun um rúm 9% milli ára, en 
hækkun ólíkra starfsstétta er mismunandi. Heildarlaun þeirra sem eru í „öðrum störfum“ hækka mest, eða um 11%. Minnst hækka heildarlaun „sölu- og afgreiðslufólks“ eða um 3%, en grunnlaun þeirra hækka um 11%, jafnmikið og grunnlaun sérfræðinga sem einnig hækka um 11%. Minnst hækka grunnlaun stjórnenda, eða um 7%.

Breytingar á grunnlaunum og heildarlaunum milli ára

* Laun fólks í 70-99% starfshlutfalli eru uppreiknuð miðað við 100% starf

 
Hækkun heildarlauna eftir starfsstéttum og kyni
Ef skoðaðar eru breytingar frá síðasta ári má sjá að laun kvenna og karla hækka álíka mikið. Þetta er þó aðeins mismunandi milli starfafl okka, eins og sjá má í töfl unni fyrir neðan.

 

Aukagreiðslur og hlunnindi

Átta af tíu fá aukagreiðslur
Þegar spurt er hvað sé innifalið í heildarlaunum nefna 79% einhverjar greiðslur, en hlutfallið var 81% í fyrra. Hlutfallið er lægra ef miðað er við það sem hæst var árin 2007 og 2008 þegar 85% fengu einhverjar aukagreiðslur. Um 39% fá greiddar yfirvinnugreiðslur skv. unnum yfirvinnutímum. Hæst var hlutfallið 53% árið 2007, en lækkaði hratt eftir hrun og hefur haldist á bilinu 36-40% síðan.

Um 24% fengu greidda „óunna“ yfirvinnu en hlutfallið var tæp 26% í fyrra. Lægst var hlutfallið 17% árið 2007. Um fjórðungur fékk greitt vaktaálag og um fimmtungur fengu greidd fæðishlunnindi. Líkt og í fyrri könnunum fá færri konur aukagreiðslur en karlar. Ríflega fjórðungur kvenna fá engar aukagreiðslur en aðeins 10% karla sem er svipuð niðurstaða og undanfarin ár.

Aukagreiðslur eftir kyni

 Sex af hverjum tíu fá hlunnindi
Með „hlunnindum“ er hér átt við ýmiskonar styrki eða greiddan kostnað eða þar sem vinnustaðurinn leggur starfsmanninum til tæki eða tól sem hann getur bæði nýtt í eigin þágu sem og í þágu vinnustaðarins. Ekki eru alltaf skýr mörk á milli þess hvort fyrirtæki bæti starfsmanni upp kostnað eða hvort um hlunnindi sé að ræða, þó hér sé valin sú leið að nefna þetta „hlunnindi“.

Ríflega sex af tíu fá einhverskonar hlunnindi. Tæplega sex af hverjum tíu konum fá hlunnindi, en tæplega sjö af hverjum tíu körlum.

Fær hlunnindi eftir kyni – hlutfall kvenna og karla sem fá „hlunnindi“

Vinnutími og álag

Vinnutími breytist lítið
Vinnutími fólks í fullu starfi á viku helst því sem næst óbreyttur milli mælinga og hefur nú verið á milli 42 og 43 vinnustundir níu mælingar í röð. Vinnutími karla er að meðaltali 45 stundir og kvenna ríflega 41 stund.

Vinnutími á viku í janúar hjá körlum og konum - meðalvinnuvika í klst. hjá körlum og konum

Hlutfall karla og kvenna í fullu starfi breytist einnig lítið. Um 90% karla eru í fullu starfi og hefur verið svipað síðustu ár. Hlutfall kvenna í fullu starfi er 70% og hefur það hlutfall einnig verið svipað síðustu ár.

Álag mikið en fáa langar ekki í vinnuna næsta dag
Tæplega fjórir af hverjum tíu telja vinnuálag sitt of mikið (alltof mikið eða heldur of mikið) og er það svipað hlutfall og undanfarin ár. Flestir telja álagið hæfilegt eða rúm 59% og er það heldur hærra hlutfall en verið hefur og er það ánægjulegt. Tilfinning margra er þó sú að álag sé vaxandi og hefur það líka verið endurtekið mynstur í niðurstöðum launakannana SFR síðustu árin. Ríflega helmingur svaranda svarar því að jafnaði til að álag hafi aukist.

Vinnuálag


Myndin sýnir hlutfall sem telur vinnuálag vera of mikið, hæfilegt og of lítið. Spurt var „Er vinnuálag þitt of mikið, hæfilegt eða of lítið?“ og var svarkvarðinn „Alltof lítið,“ „Heldur of lítið,“ „Hæfilegt,“ „Heldur of mikið,“ „Alltof mikið.“ – Hlutfall þeirra sem telja álag allt of mikið eða heldur of mikið er tekið saman undir „Of mikið“ og hlutfall þeirra sem telja álag alltof lítið eða heldur of lítið er tekið saman undir „Of lítið.“ 


Tæpur fimmtungur á erfitt með að hætta að hugsa um vinnuna þegar heim er komið, en meirihluti eða um 65% segist sjaldan verða fyrir því. Karlar eiga erfiðara með að hætta að hugsa um vinnuna en konur og það á einnig við um „stjórnendur,“ „sérfræðinga“ og „sérhæft starfsfólk og tækna“ í meira mæli en aðrar stéttir.

Ríflega einn af hverjum tíu segist oft hafa áhyggjur af því að upp komi vandamál í vinnunni sem viðkomandi geti ekki leyst og rúm 12% segjast oft ekki langa í vinnuna næsta dag.

Rúmlega einn af hverjum fjórum svarendum segist vera svo þreyttur eftir að heim sé komið að þeir eigi erfitt með að gera nokkurn skapaðan hlut. Síðustu fjögur ár hefur rúmur fjórðungur sagst vera örmagna eftir vinnudaginn, en um fimmtungur sagðist örmagna eftir vinnudaginn árin 2012 og 2013. Konur eru oftar örmagna en karlar og ungt fólk frekar en eldra fólk. Þá er það algengara í heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og í löggæslu, dómstólum og fangelsum.

Fjórðungur er örmagna eftir vinnudaginn


Myndin sýnir hlutfall sem segist „oft“ vera svo þreytt(ur) að þeir eigi erfitt með að gera nokkurn skapaðan eftir að vinnudegi lýkur. Spurt var „Kemur það oft eða sjaldan fyrir eftir að vinnudegi lýkur að þú sért svo þreytt(ur) að þú eigir erfitt með að gera nokkurn skapaðan hlut? Svarkvarðinn er „Mj

Grunnlaun / heildarlaun

Heildarlaun hækka um rúm 9% milli ára
Spurt var um laun fyrir janúarmánuð – laun greidd í byrjun febrúar 2018. Heildarlaun SFR félaga voru tæpar 541 þúsund krónur, sé miðað við fullt starf. Þetta eru tæpum 46 þúsund krónum hærri heildarlaun en fyrir ári og hækkun um rúm 9%. Fyrir ári hækkuðu launin um rúm 8%. Myndin að neðan sýnir launaþróun síðustu ára, skv. könnununum. Laun karla hækkuðu um tæpar 50 þúsund krónur (tæp 9%) og laun kvenna hækkuðu um rúmar 43 þúsund krónur (rúm 9%).

Heildarlaun karla og kvenna miðað við 100% starf