Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Mannauðssjóður

Þeir sem eiga aðild og geta sótt um í mannauðssjóð eru Akraneskaupstaður, Dvalarheimilið Höfði, Innheimtustofnun sveitarfélaga, Slökkvilið höfuðborgarsvæðins og Seltjarnarneskaupstaður.

Sameyki hefur gert samkomulag um samstarf við Kjöl stéttarfélag um aðild að Mannauðssjóði vegna þeirra félagsmanna Sameykis sem eiga réttindi í sjóðnum.

Þeir sem geta sótt um í Mannauðssjóð eru Akraneskaupstaður, Dvalarheimilið Höfði, Innheimtustofnun sveitarfélaga, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Seltjarnanesbær.

1. gr.
Sjóðurinn veitir styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar, s.s. vegna námskeiðs/starfsnáms, námsgagnagerðar, útgáfu á námsefni og undirbúnings starfsmenntunar.

2. gr.
Þeir sem geta sótt um styrk til sjóðsins eru sveitarfélög, stofnanir og aðrir vinnuveitendur sem greiða í sjóðinn og KJÖLUR stéttarfélag. Stjórn sjóðsins getur ákveðið að eigin frumkvæði að setja sjálf á laggirnar verkefni fyrir aðila að sjóðnum.

3. gr.
Umsækjendur skulu fylla út þar til gert umsóknareyðublað þar sem kemur m.a. fram lýsing á því fræðsluverkefni sem sótt er um fyrir, skipulag verkefnisins, efnisinntak, áætluð framkvæmd, kostnaðaráætlun, aðrir styrkir og framlag umsækjanda.

4. gr.
Við mat á umsóknum um styrki úr sjóðnum er horft til þess hvernig þau verkefni sem um ræðir séu til þess fallin að efla símenntun þeirra starfsmanna stofnana sem aðild eiga að sjóðnum og stuðla að markvissri starfsþróun þeirra.

5. gr.
Styrkþegar skulu gera grein fyrir notkun styrksins innan árs frá því hann var veittur, eða samkvæmt nánari ákvörðun sjóðsstjórnar. Fylla skal út og skila til sjóðsstjórnar þar til gerðu uppgjörseyðublaði þegar styrkurinn hefur verið notaður. Styrkinn er óheimilt að nota til annarra verkefna en sótt var um. Styrkþega ber að endurgreiða styrk hafi verkefni ekki verið hrundið í framkvæmd innan árs frá úthlutun. Verkefni þarf ekki að vera lokið innan árs.

6. gr.
Úthlutun úr sjóðnum fer fram einu sinni á ári eða oftar samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar. (Stjórn Mannauðssjóðs KJALAR hefur ákveðið á fundi 12. júní 2008 að halda stjórnarfundi a.m.k. þrisvar á ári, þ.e. í október, febrúar og maí. Á þessum fundum verða teknar til afgreiðslu þær umsóknir sem liggja fyrir hverju sinni.)

7. gr.
Sjóðurinn veitir styrk eingöngu vegna kostnaðar við þátttöku félagsmanna KJALAR stéttarfélags í því fræðsluverkefni sem umsækjandi stendur fyrir.

8.gr.
Breyting var gerð á úthlutunarreglum og tóku þær gildi frá 1. september 2013 vegna kynnisferða hópa erlendis og innanlands. Kynnisferðir hópa erlendis (leikskóla, grunnskóla eða stofnunar). Styrkir til félagsmanna sem fara í hópferðir erlendis, skipulagðar af leikskóla, grunnskóla eða viðkomandi stofnun til kynningar á starfsemi leikskóla eða annarra stofnana. Umfang dagskrár þarf að vera a.m.k. einn og hálfur dagur og staðfesting móttökuaðila þarf að fylgja umsókn. Mannauðssjóður Kjalar veitir styrk að hámarki kr. 150.000.- til stofnunar vegna þátttöku hvers einstaklings/starfsmanns í náms- og kynnisferðum innanlands eða utan. Styrkurinn nær yfir kostnað v/flugs, gistingar og ferða á milli staða innan lands sem utan. Hámarksstyrkur til slíkra verkefna er veittur til stofnanna á fimm ára tímabili

9.gr.
Ef einstakra eða allt að þrír starfsmenn eru sendir af vinnuveitenda til að sækja endurmenntunarnámskeið og ráðstefnur innanlands eða utan. Hámarksstyrkur er kr. 240.000 á kr. á fimm ára tímabili. Námskeið sem haldið er og skipulagt af launagreiðanda er ekki styrkhæft. Ath. að námskeiðsgögn/bækur er ekki styrkhæft. Að auki er heimilt er að bæta við styrk vegna ferðakostnaðar innanlands ef fjarlægð frá heimabyggð að flugstöð er meira en 100 km. getur sá ferðastyrkur verið allt að kr. 30.000 og gildir hann einning um ferða- og gistikostnað
innanlands á fimm ára tímabili.

Reglur þessar voru samþykktar á fundi stjórnar sjóðsins 3. mars 2008. Þær eru settar í samræmi við samþykktir sjóðsins frá 11. janúar 2008.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)