Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Mannauðssjóður

Þeir sem eiga aðild og geta sótt um í mannauðssjóð eru Akraneskaupstaður, Dvalarheimilið Höfði, Innheimtustofnun sveitarfélaga, Slökkvilið höfuðborgarsvæðins og Seltjarnarneskaupstaður.

Sameyki hefur gert samkomulag um samstarf við Kjöl stéttarfélag um aðild að Mannauðssjóði vegna þeirra félagsmanna Sameykis sem eiga réttindi í sjóðnum.

Þeir sem geta sótt um í Mannauðssjóð eru Akraneskaupstaður, Dvalarheimilið Höfði, Innheimtustofnun sveitarfélaga, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Seltjarnanesbær.

Úthlutunarreglur
1. Styrkfjárhæð

Frá 24. desember 2023 var hætt að styrkja ferða og hótelkostnað vegna náms og kynnisferða.

Veittir eru styrkir til náms- og kynnisferða innanlands sem utan. Styrkurinn nær yfir kostnað vegna flugs/hópaksturs, gistingar og námskostnaðar.

Reglur og styrkfjárhæðir eru endurskoðaðar af sjóðsstjórn árlega (eða oftar ef þarf) og skal taka mið af stöðu sjóðsins hverju sinni.

Hámarksstyrkur er 170.000 kr. á fjögurra ára fresti.

2. Styrkhæf verkefni

Fræðsluverkefni sem falla undir markmið sjóðsins eru styrkhæf. Sjóðurinn veitir styrk eingöngu vegna kostnaðar við þátttöku félagsmanna þeirra stéttarfélaga sem aðild eiga að sjóðnum og greitt hefur verið af til sjóðsins.

Afgreiðsla umsókna og framkvæmd styrkveitinga

3. Umsóknir

Umsækjendur skulu fylla út þar til gert umsóknareyðublað þar sem kemur m.a. fram nákvæm lýsing á því fræðsluverkefni sem sótt er um, skipulag verkefnisins, efnisinntak, áætluð framkvæmd, kostnaðaráætlun, aðrir styrkir og framlag umsækjanda. Umsóknareyðublað má nálgast á heimasíðu sjóðsins.

4. Frágangur umsókna

Vanda skal frágang umsókna, rökstyðja hvernig styrkurinn nýtist félagsmönnum í starfi og til starfsþróunar. Heimilt er stjórn að endursenda umsókn ef hún inniheldur ekki fullnægjandi upplýsingar um verkefnið.

5. Afgreiðsla umsókna

Stjórn sjóðsins fjallar um umsóknir og ákvarðar styrkveitingar úr sjóðnum. Stjórn sjóðsins fundar a.m.k. annan hvern mánuð eða oftar samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar.

Styrkumsóknum, sem samþykktar eru, er svarað til þess ábyrgðaraðila sveitafélags/stofnunar sem er ábyrgur fyrir umsókn. Með svarskeyti fylgir Uppgjörseyðublað sem mikilvægt er að ábyrgðaraðili kynni sér mjög vel áður en framkvæmd verkefnis hefst.

6. Við mat á umsóknum

Við mat á umsóknum um styrki úr sjóðnum er horft til þess hvernig þau verkefni sem um ræðir séu til þess fallin að efla símenntun starfsmanna þeirra sem aðild eiga að sjóðnum og stuðla að markvissri starfsþróun þeirra sbr. markmið / hlutverk sjóðsins. Þegar veittur er styrkur úr sjóðnum skulu starfsmenn umsækjanda vera í starfi bæði þegar sótt er um og þegar styrkurinn er nýttur.

9. Greiðslur

Styrkir eru greiddir út í einu lagi samkvæmt framvísun þeirra gagna sem er kveðið á um í uppgjörseyðublaði því sem sent er með samþykki fyrir styrk.

Reglur þessar taka gildi þann 24. desember 2023.