Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Kjarasamningar við Rarik

Hér fyrir neðan finnur þú kjarasamning milli viðsemjenda ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamningur Sameykis við RARIK ohf. hefur verið framlengdur fjórum sinnum frá því hann var síðast gefinn út í heild sinni árið 2011. Lesa þarf saman samningana frá 2011, 2014, 2015, 2019 og 2022 til að fá heildarsýn á réttindi.

Kjarasamningur Sameykis og Rarik ohf 1. nóv. 2022 til 31. jan. 2024 

Kjarasamningur Sameykis og Rarik ohf 1. apr. 2019 til 1. nóv. 2022

Kjarasamningur SFR og RARIK ohf  1. mars 2015 til 31. des. 2018

Kjarasamningur SFR og RARIK ohf 1. feb. 2014 til 28. feb. 2015

Kjarasamningur SFR og RARIK ohf 1. maí 2011 til 31. jan. 2014

 
   Ár  Orlofsuppbót    Desemberuppbót
  2020       51.000 kr.     108.600 kr.
  2021    52.000 kr.     111.300 kr.
  2022    53.000 kr.     114.000 kr,
     

Reglur um desemberuppbót.
Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október.
Miðað er við að starfsmaður sé í starfi síðustu viku nóvember eða fyrstu viku desember og desemberuppbótin er greidd eigi síðar en 15. desember.

Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili. Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda persónuuppbót, miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar. Áunnin persónuuppbót skal gerð upp samhliða starfslokum.

Reglur um orlofsuppbót.
Hinn 1. júní ár hvert skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl næst á undan, fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaða/13 vikna samfellt starf á orlofsárinu, skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.  Sama gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins.  Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé. Áunnin persónuuppbót skal gerð upp samhliða starfslokum.