Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Starfsmenntunarstyrkir

Allir félagsmenn Sameykis geta sótt um starfsmenntunarstyrki að því gefnu að þeir uppfylli lágmarksskilyrði sem koma fram í úthlutunarreglum. 

Í kjarasamningum er samið um fræðslusjóði og réttur félagsmanns til fræðslustyrkja byggir á þeim grunni, annars vegar er það Fræðslusjóður Sameykis og hins vegar Starfsmenntunarsjóður Sameykis.

 

Athugið!
Stjórn Starfsmenntunarsjóðs breytti reglum um náms- og kynnisferðir 23. mars 2022, sjá í úthlutunarreglum gr. 4.2.

Smelltu hér til að skoða úthlutunareglur

Allocation rules for vocational grants

Zasady przyznawania dofinansowania szkolenia zawodowego

Sótt er um styrki í gegnum Mínar síður.

Markmiðið með starfsmenntunarsjóði er að félagsmenn geti leitað eftir fjárstuðningi vegna kostnaðar við nám sem tengist því að tileinka sér framfarir og tæknibreytingar í sínu starfi. Sömuleiðis að þeir geti nýtt sér námskeið, sem geri þeim mögulegt að taka að sér vandasamari störf en þeir gegna, og eigi ennfremur kost á endurhæfingarmenntun séu störf þeirra lögð niður vegna tækni- og/eða skipulagsbreytinga. Einnig getur félagsmaður sótt um starfsþróunarstyrk vegna fræðslu sem tengist starfsþróunaráætlun umsækjenda eða er liður í starfsþróun hans samkvæmt staðfestingu yfirmanns.

Reglur Starfsmenntunarsjóðs Sameykis

1. gr. Nafn sjóðsins
Sjóðurinn heitir Starfsmenntunarsjóður Sameykis. Sjóðurinn er í eigu Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Aðild að sjóðnum.
Sjóðfélagar eru allir félagar í Sameyki, enda hefur verið staðið skil á iðgjaldi til sjóðsins.

3. gr. Tilgangur sjóðsins.
Tilgangur sjóðsins er að sjóðsfélagar geti sótt starfsnám og símenntun án verulegs kostnaðar. Að starfsmenn eigi, án verulegs kostnaðar, kost á námskeiðum, sem geri þeim mögulegt að taka að sér vandasamari störf en þeir gegna.
Styrkveitingar skal eingöngu veita til náms sem beinlínis taka til þess að starfsmaður sé að tileinka sér framfarir og tæknibreytingar í starfi sínu.
Ef störf eru lögð niður vegna tækni- eða skipulagsbreytinga eiga félagsmenn kost á endurmenntun, sem gefur þeim möguleika til að taka að sér önnur störf.

4. gr. Tekjur sjóðsins.
Tekjur sjóðsins eru:
A. Samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.
B. Vaxtatekjur.

5. gr. Greiðslur úr sjóðnum.
Þeir, sem æskja styrks úr sjóðnum skulu senda stjórn sjóðsins umsókn. Greiðsla úr sjóðnum getur ekki átt sér stað nema að reglum um úthlutun sé fullnægt.

6. gr. Stjórn sjóðsins.
Stjórn sjóðsins skipa fimm fulltrúar kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn ásamt einum fulltrúa tilnefndum úr stjórn Sameykis. Formaður skal kjörinn af sjóðsstjórn. Stjórn sjóðsins skal halda gerðarbók yfir afgreiðslur úr sjóðnum svo og annað sem varðar störf hennar. Stjórn sjóðsins setur sér reglur um úthlutun styrkja í samræmi við tilgang sjóðsins og afgreiðslu mála. Reglur þessar skulu hljóta samþykki stjórnar Sameykis.

Stjórnarmönnum er ekki heimilt að sitja samfellt í stjórn lengur en þrjú kjörtímabil (9 ár).


7. gr. Rekstur sjóðsins og ávöxtun.
Skrifstofa Sameykis sér um daglegan rekstur sjóðsins í umboði stjórnar hans. Fé sjóðsins skal ávaxta á sem tryggastan hátt.

8. gr. Ársreikningur og endurskoðun.
Ársreikning sjóðsins skal birta með reikningum Sameykis og hann endurskoðaður með sama hætti og félagssjóður. Ársreikninginn skal leggja fram og afgreiða á aðalfundi með öðrum reikningum félagsins. Skýrsla yfir starfsemi sjóðsins skal fylgja skýrslu stjórnar Sameykis.

9. gr. Breytingar á reglum sjóðsins.
Reglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi Sameykis og fer með þær breytingar eins og um lagabreytingar væri að ræða.

Samþykktar á aðalfundi Sameykis 14. september 2020.

Stjórn sjóðsins er skipuð 6 fulltrúm, 5 sem kosnir eru á aðalfundi til þriggja ára í senn og einum tilnefndum úr stjórn Sameykis. Stjórn sjóðsins heldur fund einu sinni í mánuði, nema í júlí, ásamt fulltrúa frá skrifstofu Sameykis. Þar er fjallað um þær umsóknir sem borist hafa hverju sinni. Stjórn starfsmenntunarsjóðs setur sér úthlutunarreglur á hverjum tíma sem miðast við þarfir umsækjenda og ráðstöfunarfé sjóðsins.

Stjórn starfsmenntunarsjóðs 2024-2027

Rut Ragnarsdóttir – fulltrúi stjórnar 

Ásta Björg Björgvinsdóttir – Félagsmiðstöðinni Laugó, Reykjavíkurborg
Bjarni B. Bjarnason – Umhverfis- og skipulagssviði, Reykjavíkurborg
Jóhanna Rúnarsdóttir – Þjónustuíbúðum aldraðra Dalbraut, Reykjavíkurborg
Trausti Jónsson – Velferðarsviði, Reykjavíkurborg
Þórdís Viborg – Öryrkjabandalaginu