Merki Sameykis á smærri skjá

Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-840
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Spurt og svarað

Er einhverjum spurningum ósvarað um orlofshús, gjafakort eða annað?

Athugaðu hvort svarið er hér ...

Ef ekki, hafðu þá samband við skrifstofu Sameykis.

Halda áfram

Ekki er hægt að endurgreiða nema skilað sér með meira en tveggja vikna fyrirvara að sumri og eins vikna fyrirvara að vetri, nema eignin leigist út aftur og þá það sem innheimtist. Ef t.d. eignin leigist bara í helgarleigu en viðkomandi er með viku þá er það sem innheimtist endurgreitt til viðkomandi félagsmanns.


Ef um endurgreiðslu er að ræða er alltaf endurgreitt með sama greiðslumáta og notaður var við bókun þ.e. inn á kreditkort ef greitt var með kreditkorti o.s.frv.

Úthlutun: Auglýst er eftir umsóknum um ákveðin tímabil (páskar-sumar). Þú sækir um og eftir ákveðinn tíma fer úthlutun fram og svar berst í tölvupósti.

Bókun: Þú ferð sjálf/ur inn á orlofsvefinn og kynnir þér hvað er laust, bókar og greiðir. Gildir fyrir dagleiguhús, lausar vikur á sumrin og vetrarleigu.

Orlofspunktar

 • Félagsmenn í starfi ávinna sér 12 orlofspunkta á ári, þ.e. 1 punkt fyrir hvern unninn mánuð.
 • Félagar í lífeyrisdeild ávinna sér ekki punkta eftir starfslok.
 • Félagsmenn sem sóttu um úthlutun en fengu ekki hafa forgang til að leigja það sem laust er fram að lokum greiðslufrests.
 • Orlofspunktar stýra því hverjir eru í forgangi á úthlutunartímum. (Flestir punktar = mestir möguleikar).
 • Hægt er að skoða punktastöðu á ORLOFSVEFNUM. 
 • Punktastaða er uppfærð árlega áður en páskaúthlutun fer fram.
 • Allir virkir félagsmenn geta sótt um á úthlutunartímum þótt þeir eigi fáa eða enga punkta. Þá fer punktastaða viðkomandi í mínus.
 • Í vetrarleiga eru ekki dregnir af punkta.
 • Punktastaða félagsmanna ræður úthlutun. Því fleiri punktar, þeim mun meiri möguleikar. Vikuleigan „kostar“ 40 punkta. Ekki þarf þó að „eiga“ 40 punkta til að fá úthlutað heldur fer punktastaðan í mínus en jafnast svo út með tímanum. Aðeins er úthlutað einni viku til umsækjanda hverju sinni. Möguleikar á úthlutun aukast verulega ef valdir eru margir staðir og mismunandi tímabil. Það eykur hins vegar EKKI möguleikana að velja það sama í alla dálkana.

Leiga á veturna skerðir ekki rétt eða möguleika félagsmanna til úthlutunar á sumrin eða um páska en félagsmaður þarf að vera virkur þegar úthlutun fer fram.

Þrátt fyrir að þú sért í mínus í punktastöðu getur þú leigt orlofshús ef þau eru laus, það er hins vegar ólíklegt að þú fáir úthlutað yfir hásumarið. 
Já á meðan umsóknarfrestur er opinn er hægt að fara aftur inn í umsóknina og breyta valinu, alveg þangað til að umsóknarfrestur er liðinn.
Það skiptir engu máli hvenær umsóknin er send inn á umsóknartímabilinu. Sá sem sækir um á fyrsta degi á ekki meiri möguleika en sá sem sækir um á síðasta degi. Það er sá félagsmaður sem er með hæstu punktastöðu, þegar allar umsóknir hafa verið skoðaðar, sem fær úthlutað. Þá skiptir miklu máli hvernig hópur umsækjenda er samsettur, það er, hvað þeir sem sækja um sömu vikuna og sama staðinn eru með háa punktastöðu. Júlí og fyrsta vikan í ágúst er vinsælasti tíminn. Ef félagsmenn merkja við fleiri staði og tímasetningar aukast möguleikar þeirra á úthlutun.

Ef tveir félagsmenn eða fleiri sækja um sama stað og sömu dagsetningar fær sá félagsmaður úthlutun sem flesta punkta hefur. Hinir lenda sjálfkrafa á biðlista í þeirri röð sem val þeirra á umsókninni segir til um. Kerfið virkar þannig að ef ekki er hægt að úthluta þeim stað sem settur var í fyrsta sæti þá er reynt að verða við því sem merkt var númer tvö o.s.frv.

Þess vegna er mikilvægt að á umsókninni séu valdir þeir staðir og tímasetningar sem henta örugglega. Það tefur alla afgreiðslu umsókna ef í ljós kemur að umsækjendur kæra sig ekki um það sem þeir höfðu sett í t.d. þriðja eða fjórða sæti á umsókninni. Þeir sem afþakka það sem þeir sóttu um detta við það út úr kerfinu. Ef eitthvað óvænt verður til þess að félagsmaður geti ekki nýtt sér úthlutun þarf hann að hafa samband við skrifstofu strax.

Þegar úthlutun er lokið og greiðslufrestur er liðinn verða þau hús sem eftir verða sett á orlofsvefinn. Þar geta félagsmenn bókað þau beint, án milligöngu skrifstofunnar.

Umsóknartími fyrir páskaleigu er auglýstur í janúar og úthlutað í febrúar.
Umsóknartími fyrir sumarið er auglýstur í marsbyrjun og úthlutað í apríl.

Orlofspunktar, orlofshús og orlofsúthlutanir

 1. Félagsmenn halda punktaeign sinni þegar þeir færast yfir í lífeyrisdeild og geta þeir klárað að nýta punktana sína, en ekki er um frekari punktaávinnslu að ræða. 
 2. Félagar í Lífeyrisdeild eru ekki með í úthlutun fyrir sumar- og páskaleigu en eftir að greiðslutímabili lýkur hafa þeir sama rétt og aðrir félagsmenn til að bóka orlofshús.
 3. Á sumrin fá félagar í Lífeyrisdeild Sameykis 20% afslátt af síðustu tveimur vikunum á úthlutunartíma.
 4. Á veturna geta félagsmenn í Lífeyrisdeild leigt sér virka daga í Vaðnesi, Úlfljótsvatni og Munaðarnesi á 2.500 kr. nóttina frá mánudegi til föstudags séu þau laus. 
 5. Ef í ljós kemur að félagar í Lífeyrisdeild Sameykis framleigja orlofshús til þriðja aðila munu þeir fá áminningu eins og aðrir félagsmenn sem getur leitt til þess að þeir fái ekki að leigja orlofshús. Ætlast er til að félagsmaðurinn sé sjálfur með í för.
 6. Eftir að úthlutunum lýkur hafa félagsmenn í Lífeyrisdeild Sameykis sama rétt til leigu á lausum húsum og aðrir félagsmenn og á sömu kjörum.
 • Úthlutanir/orlofsmöguleikar „kosta“ mismarga orlofspunkta.
  • 5 punktar: Fyrir hvern sólarhring í íbúðum og húsum í dags- og helgarleigu yfir sumartímann.
  • 10 punktar: Fyrir orlofsávísun.
  • 40 punktar: Fyrir sumarhús og íbúðir í vikuleigu.
 • Orlofshús sem standa út af eftir að úthlutun lýkur eða losna óvænt á úthlutunartímanum kosta líka punkta.
 • Orlofshús sem bókuð eru utan úthlutunartíma kosta ekki punkta.
 • Útilegukortið, gjafamiðar í flug, hótelmiðar og Veiðikortið kosta ekki punkta.
Dagleiguhús er hægt að leigja með stuttum fyrirvara. Þar gildir reglan fyrstur kemur fyrstur fær.

Innanlands:

 • Opið er fyrir bókanir innanlands fimm mánuði fram í tímann, að undanskildum páskum og sumri sem er úthlutað sérstaklega. Fyrsta virka dag í mánuði bætist við vefinn nýr mánuður og er opnað fyrir bókanir á orlofsvefnum kl 9:00.

Íbúð á Spáni 

 • Opið er fyrir bókanir í hús/íbúðir á Spáni sex mánuði fram í tímann, að undanskildum páskum og sumri sem er úthlutað sérstaklega. Fyrsta virka dag í mánuði bætist við vefinn nýr mánuður og er opnað fyrir bókanir á orlofsvefnum kl 9:00. 
Reglur vegna endurgreiðslu

Sumarleiga
; félagsmaður getur afpantað hús/íbúð gegn fullri endurgreiðslu allt að 2 vikum áður en leigutími hefst.
Vetrarleiga; félagsmaður getur afpantað hús/íbúð gegn fullri endurgreiðslu allt að 1 viku áður en leigutími hefst.
Spánn; Félagsmaður getur ekki fengið endurgreidda leigu hætti hann við, nema að tímabilið endurleigist.

Réttur lífeyrisdeildar

Félagsmenn í lífeyrisdeild greiða fullt verð fyrir helgarleigu og leigu á úthlutunartíma. Fyrir leigu á virkum dögum utan úthlutunartíma greiða þeir daggjald, sem er 2.500,- fyrir sólahringinn. (mánudagur til föstudagur)

Sérstakar reglur

• Hver félagsmaður getur verið með þrjá bókanir á orlofsvefnum í einu. Þetta á við allan ársins hring nema á sumarúthlutunartíma.

Þá gildir:
 Þeir sem ekki fengu úthlutað eru í forgangi í tvær vikur eftir úthlutun.
 Eftir það verður opið í tvær vikur fyrir alla til að bóka sér vikuleigu en ekki er hægt að vera með fleiri en eina bókun.
 Eftir það fara öll hús í dagleigu og hægt er að vera með fleiri en eina bókun
 Undantekning frá dagleigu eru stúdentaíbúðir Akureyri sem áfram verða í vikuleigu.

• Utan úthlutunartíma er heimilt er að leigja félagsmanni tvö orlofshús samtímis innan sama orlofssvæðis, ef það er laust hús á fimmtudegi/föstudegi áður en leigutími hefst.

• Stofnanir geta leigt orlofshús á virkum dögum (mán. til fös.) í Munaðarnesi, Vaðnesi og á Úlfljótsvatni gegn fullu leigugjaldi. Umsjónarmaður orlofskerfisins skal láta umsjónarmenn svæða vita og láta taka sérstaklega út hús/húsin þannig að eignirnar séu í besta lagi þegar næstu dvalargestir koma í viðkomandi hús.

Félagsmenn Sameykis geta sótt um sérstakar orlofsávísanir að andvirði 30.000 kr. á sama hátt og önnur orlofstilboð á Orlofsvef meðan á umsóknarferli sumarúthlutunar stendur (apríl). Eftir að úthlutun er lokið er ekki hægt að fá orlofsávísun. Ekki er hægt að skila ávísun ef hún er ekki notuð sumarið 2019. Orlofsávísanirnar gilda fyrir orlofstilboð innanlands sumarið 2020, frá 29. maí til 31. ágúst.
Félagsmaður sem fær úthlutað orlofsávísun framvísar kvittunum eftir að ferð að eigin vali er lokið og fær andvirði orlofsávísunar greitt inn á bankareikning sinn gegn framvísun gildra kvittana. Kvittanir verða að vera löglegar með stimpli viðkomandi söluaðila og innan tímabilsins 29. maí til­ 31. ágúst 2020. Kvittanir verða að vera með nafni og kennitölu félagsmanns til þess að fást greiddar.

Orlofsávísanir gilda fyrir:
■ Gistingu utan orlofskerfis, þ.e. hótel, gistihús, tjaldstæði o.s.frv.
■ Leigu fyrir hjólhýsi, fellihýsi eða tjaldvagna.
■ Skoðunarferðir, t.d. hvalaskoðun, fuglaskoðun o.þ.h.
■ Skipulagðar gönguferðir með viðurkenndum ferðaþjónustuaðilum eða félögum, utan þeirra ferða sem félagið býður upp á.
■ Skipulagðar hópferðir, hestaferðir, siglingar, veiðileyfi o.s.frv.

Ekki er hægt að framvísa kvittunum fyrir matarútgjöldum, bensíni og/ eða almennum ferðakostnaði, svo sem fargjaldi í flugi, rútu eða með ferju, nema það sé hluti af skipulagðri hópferð.

Ekki er hægt að framvísa kvittunum fyrir þjónustu sem Sameyki eða önnur stéttarfélög bjóða sínum félögum.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)