Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Fagfélög

Fagfélög geta stofnað sérstakar deildir innan Sameykis
Halda áfram

Samkvæmt lögum Sameykis 10. kafla / 27. gr. er heimilt að stofna sérstakar deildir innan Sameykis með þeim sem vinna skyld og samskonar störf eða störf sem krefjast hliðstæðrar menntunar.  

Hver slíkra deilda hefur rétt til að velja fyrir sína hönd tvo áheyrnarfulltrúa í trúnaðarmannaráð. 

Reglur fyrir deildir þessar öðlast ekki gildi fyrr en félagsstjórn hefur staðfest þær en hlutverk þeirra skal vera:

  1. Að vinna að því að hver félagi sem til þess hefur rétt sé meðlimur í deildinni.
  2. Að fylgjast með því að samningar séu haldnir og réttindi starfsfólks í heiðri höfð og reyna að leysa þau ágreiningsmál sem upp kunna að koma og bundin eru við deildarfólk.
  3. Að veita félagsstjórn aðstoð við söfnun gagna og upplýsinga og annað er hún kann að óska eftir.
  4. Að efla gagnkvæman skilning og einingu og stuðla að fræðslu- og menningarstarfi innan vébanda deildarinnar. 

Þar á meðal eru fagfélögin sem eru talin upp á þessari vefsíðu.  Þau eiga rétt á að velja fyrir sína hönd tvo áheyrnarfulltrúa í trúnaðarmannaráð Sameykis.

 

Fangavarðafélag Íslands
Heiðar Smith formaður
heidarsmith@fangelsi.is

 

Félag áfengisráðgjafa
Þórunn Ansnes Bjarnadóttir formaður
thorunn.ansnes1@gmail.com

 

Félag áfengisráðgjafa

 

Félag heilbrigðisgagnafræðinga
Hólmfríður Einarsdóttir, formaður
stjornhgf@gmail.com


Félag heilbrigðisgagnafræðinga

 

Félag heilbrigðisritara
Braghildur S. Little Matthíasd, formaður
heilbrigdisritarar@gmail.com

 

Félag heilbrigðisritara

 

Félag íslenskra félagsliða
Júlíus Sævar Júlíusson, formaður
felagslidar@felagslidar.is

 

Félag íslenskra félagsliða

 

Félag atvinnubílstjóra hjá Strætó bs.
Pétur Karlsson, formaður
peturkar@simnet.is

 

Landvarðafélag Íslands
Benedikt Traustason, formaður
landverdir@landverdir.is

 

Landvarðafélag Íslands