Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Nefndir, stjórnir og ráð

Hér má finna upplýsingar um hverjir sitja í stjórnum og nefndum Sameykis.
Halda áfram

Samninganefndir Sameykis

Stjórn félagsins gerir tillögur um samninganefndir vegna hvers kjarasamnings og leggur fyrir trúnaðarmenn á hverju kjarasamningssviði til samþykktar eða synjunar. Fjöldi félaga í samninganefnd skal fara eftir stærð en þó aldrei vera fleiri en tólf einstaklingar. Formaður félagsins skal vera formaður samninganefnda nema hann skipi annan í sinn stað. Við kjör samninganefndar skal þess gætt að í nefndina séu kjörnir fulltrúar ólíkra starfsgreina innan hvers kjarasviðs.

Þórarinn Eyfjörð

Ingibjörg Sif Sigríðardóttir

Monika Gabriela Bereza

Bjarni Benedikt Bjarnason

Bryngeir Bryngeirsson

Helga Bryndís Kristjánsdóttir

Herdís Jóhannsdóttir

Kári Sigurðsson

Kolbrún Sara Aðalsteinsdóttir

Kristín Hauksdóttir

Þórarinn Hjartarson

Rut Ragnarsdóttir

Trausti Jónsson

 

Til vara

Elínborg Ragnarsdóttir

Ottó Hörður Guðmundsson

Þórarinn Eyfjörð

Berglind Njálsdóttir

Alda Sigurjónsdóttir

Egill Kristján Björnsson

Dagrún Dagbjartsdóttir

Garðar Svansson

Suzana Vranjes

Jóhanna Lára Óttarsdóttir

Jón Brynjarsson

Ólafía Lilja Sævarsdóttir

Pétur Ásbjörnsson

Svanhildur Steinarsdóttir

Garðar Kristjánsson

Elín Helga Jóhannesdóttir Sanko

Gígja Magnúsdóttir

Þórarinn Eyfjörð

Dagný Helgadóttir

Birgir Magnús Birgisson

Þórarinn Eyfjörð

Rakel Hugrún Eyvindardóttir

Gunnþór Kristinsson

Andrés Freyr Gíslason

Þórarinn Eyfjörð

Pétur Karlsson

Ágústa Sigurðardóttir

Þórarinn Eyfjörð

Þórdís Björk Sigurgestdóttir

Guðbjörg Erna Erlingsdóttir

Þórarinn Eyfjörð

Sigurður Þorvaldsson

Elísabet M Nickel Stefánsdóttir

Anja Karlsdóttir

Þórarinn Eyfjörð

Ingibjörg Sif Sigríðardóttir

Sara Sigurjónsdóttir

Birna Daðadóttir Birnir

Brynjar Darri Jónasson

Þórarinn Eyfjörð

Alma Hrund Árnadóttir

Helena Sigurbergsdóttir

Kristjana Bjarklind Sigurðardóttir

Aníta Ósk Sæmundsdóttir

Gissur Þór Hákonarson

Kristján Þór Karlsson

Þórarinn Eyfjörð

 

Seltjarnarnes
Ingunn H Þorláksdóttir

Marinó Þorbergsson

 

Akranes og Höfði
Selma Sigurðardóttir
Helga Sigurðardóttir
Ingveldur Jónsdóttir

 

Mosfellsbær - Skálatún
Ragnheiður Heidi Hansen
Heiða Sigrún Andrésdóttir

Þórarinn Eyfjörð

Helena Karlsdóttir

Guðrún Milla Sæmundsdóttir

Christelle Celine

Jenny Bimier

Sylvía Rún Ellertsdóttir

Þórarinn Eyfjörð

Þórunn Ansnes Bjarnadóttir

Björg Snjólfsdóttir

Gylfi Þór Þórsson

Erlingur Arthursson

Þórarinn Eyfjörð

Helgi Freyr Guðnason

Jessica Leigh Andrésdóttir

Styrmir Jónasson Olsen

Nefndir Sameykis

Laganefnd og Uppstillingarnefnd eru kosnar af trúnaðarmannaaráði. Aðrar nefndir á vegum Sameykis eru ekki bundnar í lögum félagsins, heldur ákveður trúnaðarmannaráð hvaða fastanefndir skulu starfa og setur þeim reglur. Kosið er í nefndir á fundi trúnaðarmannaráðs annað hvert ár.

Sameyki vill stuðla að því að félagsmenn séu meðvitaðir um félagsaðild og að samheldni ríki meðal félagsmanna.

Hlutverk nefndar að: 

 • Auka tengsl við félagsmenn með t.d. félagslegri samveru, skemmtunum og menningarviðburðum.
 • Vera stefnumótandi um upplýsingumiðlun til félagsmanna t.d með útgáfu tímaritsins, efni á vef, þátttöku á samfélagsmiðlum ofl.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2023 til 2025:

Inga Lára Steinarsdóttir Sýslumannsembættinu
Rut Ragnarsdóttir frá Borgarbókasafni, fulltrúi stjórnar Sameykis og formaður nefndar

Jakobína Þórðardóttir er starfsmaður nefndarinnar


Nefndin fjallar um breytingar á vinnumarkaði og áhrif þeirra á störf félagsfólks. Undir þetta fellur meðal annars fjórða iðnbyltingin, lýðfræðilegar breytingur sem tengjast aldurssamsetningu þjóðar og fjölþjóðlegra samfélagi, græna hagkerfið og hugsanlega fleiri þættir. 

Hlutverk nefndar væri að:

 • Fjalla um og koma með hugmyndir að því hvernig Sameyki getur sem best undirbúið félagsfólk undir breytingar á vinnumarkaði, skoði hvernig vinnustaðir komi til móts við starfsfólk með sí- og endurmenntun starfsfólks og þjálfun í ný störf.
 • Skoða hvaða breytinga má vænta í ákveðnum störfum, hvaða störf hverfa, hvaða ný störf verða til.
 • Finna leiðir til að stuðla að lýðræðislegri aðkomu félagsfólks á vinnustöðum.
 • Koma með hugmyndir að fyrirlestrum og námskeiðum fyrir félagsfólk Sameykis sem stuðli að þátttöku í sí- og endurmenntun félagsfólks almennt.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2023 til 2025:

Helga A Þórðardóttir
Katrín Kristín Hallgrímsdóttir
Margrét T Friðriksdóttir
Sveinfríður Högnadóttir

Jóhanna Þórdórsdóttir er starfsmaður nefndar.


Sameyki lætur sig varða jafnréttismál og vill standa vörð um bæði félagslegt jafnrétti og kjarabundið jafnrétti. 

Hlutverk nefndar er að:

 • Vinna tillögur að stefnu í jafnréttismálum innan Sameykis.
 • Fylgjast með kynbundnum launamun.
 • Vera vakandi fyrir kynbundinni mismunum á vinnustöðum og í starfi Sameykis og koma með ábendingar til stjórnar.
 • Hvetja til aukinnar umræðu um jafnréttismál innan Sameykis og utan.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2023 til 2025:

Guðbjörg Erna Erlingsdóttir frá Faxaflóahöfnum
Helga Bryndís Kristjánsdóttir - Frístundamiðstöðin Brúin
Jónína Sigríður Magnúsdóttir- Árbæjarlaug 
Sigrún Ósk Arnardóttir - Frístundaheimilið Regnboginn
Trausti Jónsson -  Þjónustumiðstöð Austur

Jenný Þórunn Stefánsdóttir er starfsmaður nefndar.


Nefndin fjallar um:

 • Heimavinna, heimavinnusamningar
 • Samræming frídaga milli ríkis og sveitarfélaga
 • Aldursfordómar í þjóðfélaginu
 • Verðmæti starfa og endurmat grunnlauna
 • Stytting vinnuvikunnar
 • Loftslagsmál hjá fyrirtækjum/stofnunum
 • Framtíðarvinnumarkaður
 • Starfslokamál og sveigjanleiki við starfslok
 • Vaktavinnumál, vaktahvatar
 • Skattamál; persónuafsláttur, tekjuskattur, bætur, skattarannsóknir

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2021-2023

Ágústa Sigurðardóttir- Strætó BS
Birgir Sigurðsson- Ríkislögreglustjóri
Garðar Svansson - Fangavarðafélag Íslands
Guðbjörg Björnsdóttir - Hlíðarskóli 
Herdís Jóhannsdóttir, fulltrúi stjórnar Fjármálaskrifstofa RVK
Helena Sigurbergsdóttir- Isavia
Höskuldur Einarsson- Vinnumálastofnun
Jón Brynjarsson - Landspítali Háskólasjúkrahús
Ottó H Guðmundsson - Sundlaug Grafarvogs
Pétur Karlsson- Strætó BS
Selma Sigurðardóttir- Bæjarskristofu Akranesi


Ingólfur Björgvin Jónsson er starfsmaður nefndar.

Sameyki lætur sig varða umhverfis- og loftlagsmál og gerir sér grein fyrir að það þarf að tryggja að við höfum jörð til að starfa á. Engin jörð engin störf! 

Hlutverk nefndar væri að:

 • Vinna tillögu að umhverfisstefnu fyrir Sameyki.
 • Koma með hugmyndir um
  • hvernig Sameyki geti veitt stjórnvöldum og atvinnurekendum aðhald við að vinna að umhverfis- og loftlagsmálum,
  • hvernig Sameyki getur unnið að því að vera vistvænna í starfssemi sinni,
  • hvernig félagið geti aukið meðvitund félagsmanna um umhverfis- og loftlagsmál og haft árhrif til vistvænni lifnaðarhátta.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2021 til 2023:

Aðalheiður S. Jörgensen - Sjúkratryggingar Íslands
Anna Pálína Jónsdóttir- Skógræktin Austurlandi
Bjarni Benedikt Bjarnason frá Umhverfis-og skipulagssviði
Pétur Ásbjörnsson frá Landspítali háskólasjúkrahúsi
Þorsteinn Jónsson frá Raunvísindasatofnun HÍ
Kristín Erna Arnardóttir fulltúi stjórnar

Jakobína Þórðardóttir er starfsmaður nefndar.

Stjórnir sjóða Sameykis

Fulltrúar Sameykis:

Herdís Jóhannsdóttir
Kári Sigurðsson
Rut Ragnarsdóttir
Þórarinn Eyfjörð

Fulltrúar Reykjavíkurborgar:

Ásta Bjarnadóttir
Íris Jóhannsdóttir

Reglur Fræðslusjóðs

Eyþór Agnarsson - Klettabæ
Gunnlaugur Ísleifsson – Menntaskólanum við Sund
María Hlín Eggertsdóttir – Sýslumanninum á Vesturlandi
Skapti Jóhann Haraldsson – Dalskóla, Reykjavíkurborg
Sólveig Jóna Jónasdóttir – Landspítalanum
Bryngeir Arnar Bryngeirsson -  Stjórn 

Reglur Orlofssjóðs

Ásta Björg Björgvinsdóttir – Félagsmiðstöðinni Laugó, Reykjavíkurborg
Bjarni B. Bjarnason – Umhverfis- og skipulagssviði, Reykjavíkurborg
Jóhanna Rúnarsdóttir – Þjónustuíbúðum aldraðra Dalbraut, Reykjavíkurborg
Trausti Jónsson – Velferðarsviði, Reykjavíkurborg
Þórdís Viborg – Öryrkjabandalaginu

Reglur Starfsmenntasjóðs

Erlingur Arthursson – Heilsustofnun NLFÍ
Katrín Kristín Hallgrímsdóttir – Hólabrekkuskóla, Reykjavíkurborg
Ómar Árnason – Tækniskólanum
Pálmey H Gísladóttir – Ráðgjafar- og greiningarstöð
Valdís Þóra Gunnarsdóttir – Sýslumanninum á Suðurnesjum
Ólafía L. Sævarsdóttir - Stjórn 

Reglur Styrktar og sjúkrasjóðs 

Garðar Svansson – Fangelsismálastofnun
Hákon Jónas Hjaltalín Hákonarson – Strætó bs.
Helga A Þórðardóttir – Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu
Pétur Ásbjörnsson – Landspítala
Rhea Juarez – Ási styrktarfélagi
Egill Kristján Björnsson - Stjórn 

Reglur Vinnudeilusjóðs

Kjörstjórn Sameykis

Kjörstjórn 2024- 2027
Björg Snjólfsdóttir - Hrafnistu
Halldór Sveinn Hauksson – Vegagerðinni
Ingvar Skúlason - Vegagerðinni
Kalla Björg Karlsdóttir – Vesturbæjarskóla, Reykjavíkurborg
Þórdís Björk Sigurgestsdóttir – Faxaflóahöfnum sf.


Varamenn 2024- 2027
Elínborg Ragnarsdóttir – Umhverfis- og skipulagssviði, Reykjavíkurborg
Höskuldur Einarsson – Vinnumálastofnun
Jóhanna Lára Óttarsdóttir – Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu
Olga Gunnarsdóttir – Hrafnistu
Stefán Gíslason – Umhverfis- og skipulagssviði, Reykjavíkurborg

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)