Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Nefndir, stjórnir og ráð

Hér má finna upplýsingar um hverjir sitja í stjórnum og nefndum Sameykis. Einnig verða hér upplýsingar um fulltrúaráðið.
Halda áfram

Nefndir Sameykis

Laganefnd og Uppstillingarnefnd eru kosnar af Fulltrúaráði . Aðrar nefndir á vegum Sameykis eru ekki bundnar í lögum félagsins, heldur ákveður Fulltrúaráð hvaða fastanefndir skulu starfa og setur þeim reglur. Kosið er í nefndir á fundi Fulltrúaráðs annað hvert ár.

Sameyki vill stuðla að því að félagsmenn séu meðvitaðir um félagsaðild og að samheldni ríki meðal félagsmanna.

Hlutverk nefndar að: 

 • Auka tengsl við félagsmenn með t.d. félagslegri samveru, skemmtunum og menningarviðburðum.
 • Vera stefnumótandi um upplýsingumiðlun til félagsmanna t.d með útgáfu tímaritsins, efni á vef, þátttöku á samfélagsmiðlum ofl.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2021 til 2023:

Áslaug Finnsdóttir frá Vættaskóla
Egill Kristján Björnsson frá Fangelsismálastofnun, fulltrúi stjórnar Sameykis
Rut Ragnarsdóttir frá Borgarbókasafni, fulltrúi stjórnar Sameykis og formaður nefndar
Sigurður Svanur Pálsson frá Barnaverndarstofa

Axel Jón Ellenarson er starfsmaður nefndarinnar


Nefndin fjallar um breytingar á vinnumarkaði og áhrif þeirra á störf félagsmanna. Undir þetta fellur meðal annars fjórða iðnbyltingin, lýðfræðilegar breytingur sem tengjast aldurssamsetningu þjóðar og fjölþjóðlegra samfélagi, græna hagkerfið og hugsanlega fleiri þættir. 

Hlutverk nefndar væri að:

 • Fjalla um og koma með hugmyndir að því hvernig Sameyki getur sem best undirbúið félagsmenn undir breytingar á vinnumarkaði, skoði hvernig vinnustaðir komi til móts við starfsmenn með sí- og endurmenntun starfsmanna og þjálfun í ný störf.
 • Skoða hvaða breytinga má vænta í ákveðnum störfum, hvaða störf hverfa, hvaða ný störf verða til.
 • Finna leiðir til að stuðla að lýðræðislegri aðkomu félagsmanna á vinnustöðum.
 • Koma með hugmyndir að fyrirlestrum og námskeiðum fyrir félagsmenn Sameykis sem stuðli að þátttöku í sí- og endurmenntun félagsmanna almennt.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2021 til 2023:

Andrés Freyr Gíslason
Elva Dröfn Sveinsdóttir
Helga A Þórðardóttir
Katrín Kristín Hallgrímsdóttir
Oddur Ólafsson
Svanhildur Steinarsdóttir fulltrúi stjórnar Sameykis og formaður nefndar
Sveinfríður Högnadóttir

Jóhanna Þórdórsdóttir er starfsmaður nefndar.


Nefndin fjallar um

 • Lýðheilsumál
 • Heilsuefling og velferð starfsfólks
 • Þátttaka starfsfólks í því að móta hvernig vinnuaðstaða verður
 • Húsnæðis- og félagsmál
 • Gjaldfrjáls leikskóli, skólaganga á að vera gjaldfrjáls
 • Kulnun, örmögnun, streita og forvarnir
 • Réttindi gagnvart atvinnurekanda að fá tíma til heilsubótar í vinnunni.
 • Heilbrigðismál
 • Sjúkratryggingakerfið, niðurgreiðslur og lyfjakostnaður
 • Velferðarkerfið.
 • Fyrirbyggjandi fræðsla; svefn, næring og hreyfing.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2021 til 2023:

Elín Þóra Eiríksdóttir
Erla ósk Hermannsdóttir
Erlingur Arthúrsson
Gerður Magnúsdóttir
Ingibjörg Grímsdóttir
Margrét T Friðriksdóttir
Ólafía Sævarsdóttir fulltrúi stjórnar og formaður nefndarinnar
Þorsteinn Jónsson

Jakobína Þórðardóttir er starfsmaður nefndar.

Sameyki lætur sig varða jafnréttismál og vill standa vörð um bæði félagslegt jafnrétti og kjarabundið jafnrétti. 

Hlutverk nefndar er að:

 • Vinna tillögur að stefnu í jafnréttismálum innan Sameykis.
 • Fylgjast með kynbundnum launamun.
 • Vera vakandi fyrir kynbundinni mismunum á vinnustöðum og í starfi Sameykis og koma með ábendingar til stjórnar.
 • Hvetja til aukinnar umræðu um jafnréttismál innan Sameykis og utan.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2021 til 2023:

Guðbjörg Erna Erlingsdóttir frá Faxaflóahöfnum
Kári Sigurðsson frá Miðbergi frístundamiðstöð, fulltrúi stjórnar Sameykis
Sigurður Andrean Sigurgeirsson frá Íslenska dansflokknum

Jakobína Þórðardóttir er starfsmaður nefndar.


Nefndin fjallar um:

 • Heimavinna, heimavinnusamningar
 • Samræming frídaga milli ríkis og sveitarfélaga
 • Aldursfordómar í þjóðfélaginu
 • Verðmæti starfa og endurmat grunnlauna
 • Stytting vinnuvikunnar
 • Loftslagsmál hjá fyrirtækjum/stofnunum
 • Framtíðarvinnumarkaður
 • Starfslokamál og sveigjanleiki við starfslok
 • Vaktavinnumál, vaktahvatar
 • Skattamál; persónuafsláttur, tekjuskattur, bætur, skattarannsóknir

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2021-2023

Ágústa Sigurðardóttir
Birgir Sigurðsson
Garðar Svansson formaður nefndar
Guðbjörg Björnsdóttir
Herdís Jóhannsdóttir fulltrúi stjórnar
Helena Sigurbergsdóttir
Höskuldur Einarsson
Jón Brynjarsson
Ottó H Guðmundsson
Pétur Karlsson
Rafn Sigurðsson
Sigríður Poulsen
Þórunn Margrét Jónasdóttir

Guðmundur Freyr Sveinsson er starfsmaður nefndar.

Sameyki lætur sig varða umhverfis- og loftlagsmál og gerir sér grein fyrir að það þarf að tryggja að við höfum jörð til að starfa á. Engin jörð engin störf! 

Hlutverk nefndar væri að:

 • Vinna tillögu að umhverfisstefnu fyrir Sameyki.
 • Koma með hugmyndir um
  • hvernig Sameyki geti veitt stjórnvöldum og atvinnurekendum aðhald við að vinna að umhverfis- og loftlagsmálum,
  • hvernig Sameyki getur unnið að því að vera vistvænna í starfssemi sinni,
  • hvernig félagið geti aukið meðvitund félagsmanna um umhverfis- og loftlagsmál og haft árhrif til vistvænni lifnaðarhátta.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í nefndinni 2021 til 2023:

Anna Pálína Jónsdóttir frá Skógræktinni
Bjarni Benedikt Bjarnason frá Umhverfis-og skipulagssviði
Bryngeir A. Bryngeirsson fulltrúi stjórnar Sameykis
Pétur Ásbjörnsson frá Landspítali háskólasjúkrahúsi
Þorsteinn Jónsson frá Raunvísindasatofnun HÍ

Kristín Erna Arnardóttir er starfsmaður nefndar.

Fulltrúaráð Sameykis

Fulltrúaráðið vinnur m.a. að stefnumótun fyrir félagið í samráði við stjórn og annast undirbúning fyrir aðalfund félagsins ásamt því að fjalla um kjara- og réttindamál og annast undirbúning kjarasamninga.Fulltrúaráð var kosið í fyrsta sinn í september 2019 og situr í tvö ár.  Á fyrsta fundi ráðsins voru kosnir fulltrúar í fjórar fastanefndir Sameykis. Fulltrúaráð getur einnig stofnað aðrar nefndir eða vinnuhópa innan félagsins í kringum sérstök verkefni. Hér finnur þú nánari upplýsingar um fulltrúaráðið og listi yfir fulltrúana.

Stjórnir sjóða Sameykis

Aðild að sjóðnum eiga allir starfsmenn Reykjavíkurborgar og Félagsbústaða.  Einnig getur stjórn sjóðsins ákvarðað að iðgjöld vegna annarra félagsmanna renni inn í Fræðslusjóð og öðlast þeir þá réttindi í sjóðnum í samræmi við það.*

Markmið sjóðsins er að auka hæfni sjóðsfélaga og möguleika þeirra til starfsþróunar í starfi eða eftir atvikum að styrkja þá til sí- og endurmenntunar. Þannig geti sjóðsfélagar bætt við og eða endurnýjað menntun sína og viðhaldið virði sínu á vinnumarkaði.

Stjórn sjóðsins skipa:

Fulltrúar Sameykis: Þórarinn Eyfjörð, Helga Bryndís Kristjánsdóttir, Kári Sigurðsson,  og Þórdís Björk Sigurgestsdóttir. Rut Ragnarsdóttir er varamaður.

Fulltrúar Reykjavíkurborgar: Ásta Bjarnadóttir og Íris Jóhannsdóttir

*Félagar í Sameyki sem starfa hjá Faxaflóahöfnum, Strætó, Innheimtustofnun sveitarfélaganna, Orkuveitu Reykjavíkur, Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Akranesi, Seltjarnarnesi og fyrirtækjum sem hafa staðið skil á iðgjaldi til sjóðsins.

Orlofssjóður ber ábyrgð á rekstri og uppbyggingu orlofseigna félagsins auk framboðs á öðrum orlofsmöguleikum og eru þau auglýst í Orlofsblaðinu á hverju ári.

Stjórn Orlofssjóðs Sameykis 2021-2024:

Hörður Oddfríðarson frá SÁÁ, formaður
Kalla Björg Karlsdóttir frá Vesturbæjarskóla, ritari
María Hlín Eggertsdóttir frá Sýslumanninum á Vesturlandi
Ólafur Hallgrímsson frá Listaháskóla Íslands
Stefán Gíslason frá Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
Styrmir Þór Davíðsson frá Þjóðminjasafni Íslands

Stjórn starfsmenntunarsjóðs heldur fund einu sinni í mánuði, nema í júlí, ásamt fulltrúa frá skrifstofu Sameykis. Þar er fjallað um þær umsóknir sem borist hafa hverju sinni. Stjórnin setur sér úthlutunarreglur á hverjum tíma sem miðast við þarfir umsækjenda og ráðstöfunarfé sjóðsins.

Stjórn starfsmenntunarsjóðs 2021-2024:

Svanhildur Steinarsdóttir Menntamálastofnun, formaður
Bjarni B. Bjarnason Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Jóhanna Rúnarsdóttir frá Þjónustuíbúðum aldraðra Dalbraut, ritari
Trausti Jónsson Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
Ólöf Rún Steinarsdóttir frá Launadeild Reykjavíkurborgar
Þórdís Viborg frá Öryrkjabandalaginu

Markmiðið með Styrktar- og sjúkrasjóð Sameykis er að veita félagsmönnum fjárhagsaðstoð í veikinda- og slysatilvikum, að styðja og efla félagsmenn vegna endurhæfingar eftir slys eða sjúkdóma og að styðja og efla félagsmenn í forvörnum og fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi, heilsufar og heilbrigði starfsmanna.

Stjórn sjóðsins heldur öllu jafna fund einu sinni í mánuði, nema í júlí, ásamt fulltrúa frá skrifstofu Sameykis. Þar er fjallað um þær umsóknir sem borist hafa hverju sinni. Stjórn styrktar- og sjúkrasjóðs setur sér úthlutunarreglur á hverjum tíma sem miðast við þarfir umsækjenda og ráðstöfunarfé sjóðsins.

Stjórn sjóðsins 2021-2024:
Jóhanna Lára Óttarsdóttir frá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, formaður
Erlingur Arthursson frá HNLFÍ
Katrín Kristín Hallgrímsdóttir frá Hólabrekkuskóla
Ómar Árnason frá Tækniskólanum
Pálmey H Gísladóttir frá Greiningarstöð ríkisins
Pétur Ásbjörnsson frá Landspítala

Fyrir stofnanir, ráðuneyti og vinnuveitendur sem í sjóðinn greiða og Sameyki. 

Markmið Þróunar- og símenntunarsjóðs er að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun starfsmanna sem eru í Sameyki með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

Í stjórn eiga sæti:
F.h. Sameykis: Árni Stefán Jónsson frá Sameyki og Berglind Margrét Njálsdóttir frá Skattinum
F.h. ríkissjóðs: Einar Mar Þórðarson og Sara Lind Guðbergsdóttir frá Kjara og mannauðssýslu ríkisins

Stjórn sjóðsins fundar eftir þörfum ásamt fulltrúa frá skrifstofu Sameykis. Þar er fjallað um styrkveitingar vegna kjaradeilna sem eru í gangi hverju sinni, stöðu sjóðsins og ávöxtun hans. Tilgangur sjóðsins er að tryggja félögum Sameykis laun samkvæmt úthlutunarreglum þegar þeir eiga í kjaradeilum, ásamt því að greiða kostnað við kjaradeilur, þó ekki venjulegan samningskostnað. Einnig að styrkja gerð kjararannsókna og að styrkja önnur stéttarfélög sem eiga í kjaradeilum að fengnu samþykki stjórnar Sameykis. Iðgjald til vinnudeilusjóðs er ákveðið á aðalfundi félagsins sem setur vinnudeilusjóði reglur.

Stjórn Vinnudeilusjóðs Sameykis 2021-2024:

Elsa María Gunnarsdóttir frá Leikskólanum Austurborg
Gunnar Rúnar Matthíasson frá Landspítalanum, formaður
Hendricus E Bjarnason frá Skattinum
Ragnheiður Árnadóttir frá Hinu húsinu, ÍTR, ritari
Sigríður Poulsen frá Tilraunastöð HÍ að Keldum
Sigrún Kristjánsdóttir frá ÁTVR

Reglur Vinnudeilusjóðs Sameykis - samkv. 20. gr. laga Sameykis

1. gr. Nafn sjóðsins
Sjóðurinn heitir Vinnudeilusjóður Sameykis. Sjóðurinn er í eigu Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Tilgangur sjóðsins
Tilgangur sjóðsins er:

 • að tryggja félögum Sameykis laun samkvæmt úthlutunarreglum þegar þeir eiga í kjaradeilum,
 • að greiða kostnað við kjaradeilur, þó ekki venjulegan samningskostnað,
 • að styrkja gerð kjararannsókna,
 • að styrkja önnur stéttarfélög sem eiga í kjaradeilum að fengnu samþykki stjórnar Sameykis.

3. gr. Tekjur sjóðsins
Tekjur sjóðsins eru:

 • Iðgjald til sjóðsins. Iðgjald ákvarðast og greiðist á sama hátt og félagsgjöld Sameykis.
 • Fjáröflun á vegum sjóðsins.
 • Framlög frá öðrum stéttarfélögum.
 • Önnur framlög.

4. gr. Greiðslur úr sjóðnum
Félagsmaður Sameykis, sem greiðir iðgjald til sjóðsins, á rétt til greiðslu úr sjóðnum. Greiðslur skulu vera fyrir tekjumissi í kjaradeilu sem Sameyki eða félagar í Sameyki eru aðilar að. Meginreglur um úthlutun úr sjóðnum skulu kynntar félagsmönnum Sameykis eigi síðar en við upphaf vinnustöðvunar.

5. gr. Lántökur sjóðsins
Stjórn sjóðsins er heimilt að taka lán til að auka ráðstöfunarfé sjóðsins, enda liggi fyrir samþykki stjórnar Sameykis.

6. gr. Stjórn sjóðsins og ávöxtun
Stjórn sjóðsins skipa fimm fulltrúar kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn ásamt einum fulltrúa tilnefndum úr stjórn Sameykis. Formaður skal kjörinn af sjóðsstjórn. Stjórn sjóðsins fer með framkvæmdavald í málefnum hans, setur úthlutunarreglur og skráir fundargerðir yfir úthlutanir og annað sem varðar starf hennar. Fé sjóðsins skal ávallt ávaxta á sem tryggastan hátt. Sjóðsstjórn skal tryggja að fjármagn sé laust til ráðstöfunar ef á þarf að halda.
Stjórnarmönnum er ekki heimilt að sitja samfellt í stjórn lengur en þrjú kjörtímabil (9 ár).

7. gr. Rekstur sjóðsins
Skrifstofa Sameykis sér um daglegan rekstur sjóðsins í umboði stjórnar hans.

8. gr. Ársreikningur og endurskoðun
Ársreikning sjóðsins skal birta með reikningum Sameykis og hann endurskoðaður með sama hætti og félagssjóður. Ársreikninginn skal leggja fram og afgreiða á aðalfundi með öðrum reikningum félagsins. Skýrsla yfir starfsemi sjóðsins skal fylgja skýrslu stjórnar Sameykis.

9.gr. Sjóðurinn lagður niður
Hætti sjóðurinn störfum og verður lagður niður ráðstafar aðalfundur Sameykis eignum hans.

10 gr. Breytingar á reglum sjóðsins
Reglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi Sameykis og fer með þær breytingar eins og um lagabreytingar væri að ræða.

Samþykktar á aðalfundi Sameykis 25. mars 2021.

Kjörstjórn Sameykis

Aðalmenn:

Halldór Sveinn Hauksson, Vegagerðin
Olga Gunnarsdóttir, Hrafnista
Ragnheiður Árnadóttir, Hitt húsið ÍTR
Sigrún Helga Jónsdóttir, Foldaskóli Reykjavíkurborg
Þórdís Björk Sigurgestsdóttir, Faxaflóahafnir sf.

Varamenn:

Aneta Kamilla Klimaszewska, Rimaskóli
Jakob Þór Grétarsson, Íbúakjarni Þorlaksgeisla 70, Rvk.b.
Lára Sif Lárusdóttir, Landspítali
Marías Sveinsson, Lífeyrisdeild
Ottó Hörður Guðmundsson, Grafarvogslaug

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)