Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Framkvæmd könnunar

Aldrei hefur verið betri þátttaka í Stofnun ársins en nú, en í ár tóku nærri 17.000 þátt í könnuninni. Reykjavíkurborg er þátttakandi í könnuninni með allt starfsfólk í annað sinn en allt ríkisstarfsfólk hefur tekið þátt síðan árið 2011. Niðurstöður verða í þremur flokkum, líkt og á síðasta ári. Flokkarnir eru: ríkisstofnanir, starfsstaðir borgar og bæja, sjálfseignastofnanir og fyrirtæki í almannaþjónustu. Stofnun ársins var framkvæmd í október og nóvember 2023. Þátttökulistar (netfangalistar) ríkisstofnanna komu almennt frá kjara- og mannauðssýslunni. Við gerð þátttökulista var miðað við að starfsfólk væri starfandi 1.ágúst (hefði fengið laun fyrir vinnu í júlí) og 1.október (hefði fengið laun fyrir september) og væri í að lágmarki 20% starfshlutfalli. Listi yfir starfsfólk borgarinnar kom frá Mannauðs- og starfsumhverfissviði borgarinnar.

Sjálfseignarstofnanir, fyrirtæki og fleiri vinnustaðir geta óskað eftir þátttöku fyrir allt starfsfólk og senda þeir þá sjálfir þátttökulista til Gallup. Sjö tóku þátt og greiða sjálf fyrir þátttöku. Þetta voru Heilsustofnun NLFÍ, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (LSR), Matís ohf., Orkubú Vestfjarða (OV), Reykjalundur, SÁÁ og Félagsbústaðir.

Um könnunina

Val á stofnun ársins er samstarfsverkefni margra aðila; Sameykis, Kjara- og mannauðssýslu ríkisins, Mannauðs- og starfsumhverfissviðs borgarinnar og svo að sjálfsögðu stofnananna og starfsstaðanna. Niðurstöður könnunarinnar veita bæði afar mikilvægar upplýsingar um starfsumhverfi vinnustaða og samanburð við aðrar stofnanir. Í könnuninni er hægt að bera saman starfsumhverfi ríkis og borgar með
góðum hætti. Einnig er hægt að bera saman niðurstöður þessarar könnunnar við niðurstöður á almennum markaði þar sem VR framkvæmir sambærilega könnun, „Fyrirtæki ársins,“ meðal félagsfólks VR og fyrirtækja á almennum markaði

Tilgangur könnunarinnar

Tilgangur með vali á Stofnun ársins er að taka eftirog verðlauna vinnustaði sem ná framúrskarandi árangri við stjórnun mannauðs. Þá nýtist könnunin stjórnendum til að vinna að umbótum í stjórnun og starfsumhverfi. Að lokum veitir könnunin aðhald til hagsbóta fyrir starfsfólk, skjólstæðinga, viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila.

Hvernig fer könnunin fram?

Spurningalisti er lagður fyrir starfsfólk á netinu. Spurningarlistanum er nú hægt að svara á þremur tungumálum, þ.e. íslensku, ensku og pólsku. Mælingin nær yfir níu ólíka þætti, en þannig fæst heilsteypt mynd af innra starfsumhverfi stofnana. Spurningalistinn er sá sami og notaður hefur verið undanfarin ár og niðurstöður því að fullu sambærilegar við fyrri ár.

Hvernig eru þættirnir búnir til?

Þáttagreining (factor analysis) var notuð til að greina þá undirliggjandi þætti sem eru mældir. Í megindráttum komu fram níu þættir, en þeir eru: stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar, ánægja og stolt og jafnrétti. Vægi þáttanna í heildareinkunn ákvarðast af þáttagreiningunni (sjá mynd) en stofnunum er síðan raðað eftir heildareinkunninni.

Alls fengust gild svör frá tæplega 17.000 einstaklingum. Það eru um 700 fleiri svör en á síðasta ári. Þar af voru tæplega 10.900 svör frá starfsfólki ríkisstofnana, tæplega 5.400 svör frá starfsfólki Reykjavíkurborgar og tæplega 700 svör frá starfsfólki sjálfseignarstofnana og fyrirtækja í almannaþjónustu. Svarhlutfall, gildir listar af endanlegu úrtaki, var ríflega 58%.

Stofnanir á lista
Stofnanaflokkarnir eru þrír: starfsstaðir borgarinnar (232 starfsstaðir), ríkisstofnanir (141 stofnun) og svo fyrirtæki og sjálfseignarstofnanir, sjö talsins. Að baki vali á Stofnun ársins liggja niðurstöður stofnana og starfsstaða sem uppfylla skilyrði um svörun (35% svarhlutfall og að lágmarki 5 svör) og byggir sá hluti á 10.497 svörum frá starfsfólki ríkisins, 4.850 svörum frá starfsfólki borgarinnar og 384 svörum frá starfsfólki sjálfseignarstofnana og fyrirtækja.

Þátttökuskilyrði
Til að stofnun, starfsstaður eða fyrirtæki komi til greina í vali á Stofnun ársins þurfa svör að vera að lágmarki fimm og svarhlutfall þarf að vera að lágmarki 35% – þá er miðað við innsenda lista sem hlutfall af útsendum spurningalistum. Ef vinnustaður býður ekki öllu starfsfólki þátttöku eru þátttökuskilyrði strangari en það sem kemur fram hér að framan og ríkari kröfur gerðar um fjölda þátttakenda eftir því sem vinnustaðurinn stækkar.

Könnunin nær til allra starfsstaða Reykvíkurborgar, allra ríkisstofnana sem og til alls félagsfólks Sameykis sem er í 20% starfshlutfalli eða meira og hefur verið félagsfólk í a.m.k. þrjá mánuði. Félagsfólk Sameykis starfar víða, t.d. hjá ríki og sveitarfélögum (aðallega Reykjavík, Akranesi og Seltjarnarnesi), fyrirtækjum borgarinnar, hjá sjálfseignarstofnunum eða stofnunum í eigu annara en ríkisins. Þessir vinnustaðir eru einnig með í vali á stofnun ársins svo fremi sem þær uppfylli almenn þátttökuskilyrði. Þá geta þessar vinnustaðir óskað eftir þátttöku í Stofnun ársins og boðið öllu starfsfólki að svara könnuninni.

 

Nánari umfjöllun um helstu niðurstöður allra stofnana og heildarniðurstöður (tæplega 17.000 svör) eftir þáttum er að finna hér í sérritinu Stofnun ársins.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)