Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Zasady przyznawania zasiłku chorobowego

Obowiązuje od 1. stycznia 2023

1. art. Wstęp
Zasiłek wypłacany jest członkom funduszu w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby na poniższych zasadach.

2. art. Zasiłek chorobowy i system jego wypłaty
Prawo do zasiłku chorobowego mają ci, którzy są pełnoprawnymi członkami Sameyki i korzystają ze świadczeń chorobowych wg umów zbiorowych. Także ci członkowie związków, którzy pracują na ogólnym rynku pracy i których prawa wynikają z art. 3 niniejszego regulaminu. Zasiłek chorobowy jest wypłacany tylko tymczasowo osobom które nie mają dochodów z pracy, są nadal zatrudnione i nie przysługuje im inne świadczenia niż zasiłek chorobowy z funduszu Sameyki oraz Sjukratryggingar Island.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest w natepujący sposób :
a) Prawo członków do zasiłku chorobowego co 12 miesięcy wynosi:

  • Okres pracy w przedziale 6-12 miesięcy, 45 dni
  • Okres pracy osiągnął 12 miesięcy, 90 dni

Członek związków, który uzyskał 360 dni prawa chorobowego zgodnie z układem zbiorowym pracy, ma możliwość zasiłku chorobowego przez 45 dni, jeśli nie jest uprawniony gdzie indziej. Prawa członków do zasiłku chorobowego, w przypadku gdy prawo chorobowe uwzględnia ogólny rynek pracy, patrz art. 3.

Zasiłek chorobowy nie jest wypłacany dłużej niż ma trwać zatrudnienie pracownika.

b) Zasiłek jest wypłacany od momentu zakonczenia wypłacania wynagrodzenia umownego przez pracodawcę i trwania choroby przez conajmniej 10 dni.

c) Wysokość zasiłku wynosi 80 % średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli okres zatrudnienia jest krótszy, uwzględnia się się średnią z tego okresu. Jeśli część wynagrodzenia jest rozliczeniem w okresie np. Na poczet nie wykorzystanego urlopu z powodu rozwiązania umowy pracy i jest wypłacana w całości za jednym razem to są traktowane jako przyszłe dochody i nie mają wpływu na obliczenie zasiłku chorobowego.

d) Wszystkie miesiące w roku liczone są jako 30 dni.

e) Zasiłek chorobowy może być wypłacany procentowo , jeśli członek związków nie jest w stanie pracować w pełnym wymiarze czasu z powodu choroby, zgodnie z zaleceniem lekarza.

f) Zasiłek może być wypłacany przez okres 60 dni z powodu przewlekłej choroby współmałżonka lub dziecka członka związków, jeśli utraci on dochody z tego tytułu. Członek związków musi jednak mieć rok członkostwa, aby skorzystać z tego uprawniena.

g) Ze względu na chorobę dziecka należy przyjąć, że inne świadczenia z tytułu choroby dziecka zostały w całości wykorzystane u pracodawcy lub w funduszu urlopu macierzyńskiego lub wniosek o dalsze wypłaty został odrzucony. Dodatkowo należy przedłożyć wynik wniosku o zasiłek opiekuńczy.

h) Z powodu choroby matki w czasie ciąży. Zasiłek wypłacany jest od siódmego miesiąca, nie dłużej jednak niż wg wyżej wymienionych zasad. Członkini może ubiegać się o przedłużenie urlopu macierzyńskiego do dwóch miesięcy z funduszu urlopu macierzyńskiego z powodu choroby w czasie ciąży bez ograniczenia prawa do urlopu macierzyńskiego po porodzie zgodnie z art. Ustawy nr. 95/2000

i) Zasiłek nie jest wypłacany na leczenie alkoholowe lub narkotykowe.

j) Jeżeli członkowi związków przysługuje renta lub emerytura, zasiłek chorobowy zostanie zmniejszony o wysokość tych świadczeń. Zasiłek chorobowy jest wypłacany tylko tymaczasowo tym którzy tracą dochód z powodu choroby, są nadal zatrudnieni i nie przysługuje im inne świadczenia niż zasiłek chorobowy z funduszu Sameyki oraz Sjukratryggingar Island. Zasiłek nie wypłacany jest jeśli członkowi związków przysługuje prawo do świadczeń z Zakładu ubezpieczeń lub funduszu emerytalnego takich jak renta chorobowa, renta rehabilitacyjna, renta lub emerytura. Płatność nie przysługuje za wypadki podlegające odszkodowaniu, np. Wypadki drogowe, które są obowiązkowe a firma ubezpieczeniowa jest w związku z tym zobowiązana do wypłacenia poszkodowanemu rekompensatę za czasową utratę zatrudnienia.

3.art. Członkowie związków na rynku publicznym
Członkowie w grupie A związków ( członkowie na rynku powszechnym), którzy płacą 1% na rzecz funduszu, mają podobne uprawnienia w razie wypadku i choroby, i generalnie dzieje się tak z kasami zdrowotnymi na rynku powszechnym przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

  • Czas pracy w ciągu ostatnich 6-12 miesięcy, 90 dni
  • Czas pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 180 dni

W sprawie zasiłków chorobowych dla bezrobotnych

W razie utraty zasiłku z powodu choroby, fundusz Sameyki może wesprzeć 100% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych przez okres do 45 dni.

Bezrobotni nie nabywają prawa w okresie bezrobocia, ale zachowują prawa, które zdobyli w okresie zatrudnienia. Aby uzyskać to prawo, trzeba być nieprzerwanie członkiem związków od momentu ustania stosunku pracy i płatności z Urzędu pracy były wpłacane. W przypadku przerwy w tym okresie nie wypłaca się zasiłków i wsparcia.

UWAGA! Do wniosku o zasilek należy dołączyć

  • Aktualne zwolnienie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy w okresie, za który występuje się o zasiłek chorobowy. Jeśli zaświadczenie lekarskie jest nieograniczone datowo , należy przedłożyć nowe zwolnienie co miesiąc, w okresie w którym przysługuje zasiłek.
  • Zaświadczenie od pracodawcy wskazujące datę utaraty prawa do świadczeń chorobowych oraz okres w jakim prawo przysługiwało.
  • Potwierdzenie użycia karty podatkowej. Formularz, który znajduje się na moich stronach Sameyki tam gdzie składasz wniosek o zasiłek.
  • Trzy ostatnie odcinki wypłaty.

Wniosek o zasiłek i dokumenty towarzyszące muszą wpłynać do Sameyki do 20 dnia każdego miesiąca.

Zastrzeżenie:
Zarząd związków zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany zasad, jeśli będzie to konieczne, w celu zawężenia lub rozszerzenia. Kapitał w funduszu będzie więc zatwierdzany w dowolnym momencie.

Jak ubiegać się o zasiłek ?
Wniosek składa się elektronicznie na stronie Sameyki www.sameyki.is w zakładce Fundusze i dotacje lub na moich stronach w górnym rogu strony. Jeśli aplikujesz na moich stronach, możesz wysłać załącznik w trakcie procesu aplikacyjnego. Wnioskujących zachęcamy do skrupulatnego wypelnienia aplikacji.


________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd związków zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany zasad bez ostrzeżenia.
SAMEYKI – stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík, s. 525-8330
heilsustyrkir@sameyki.is – www.sameyki.is – www.facebook.com/sameyki/

 

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)